Čerčany plní své sliby

Vzdělávací centrum paliativní péče při Hospici Dobrého Pastýře má za sebou zkušenosti sprvními kurzy.

Profesionální lektoři, aktuální témata a jejich poutavé a netradiční uchopení atd., to vše v duchu předcházejících slibů nabízí vzdělávání v Čerčanech, což potvrdily evaluační dotazníky pro účastníky, které jsou pro organizátory obdobných vzdělávacích aktivit nezbytností pro zpětnou vazbu. Vzdělávací centrum při Hospici Dobrého Pastýře má za sebou úspěšný kurz Paliativní péče – tipy a triky pro klinickou praxi vedený MUDr. Slámou. Zde si na řadě kazuistik ukazovali nejen praktičtí lékaři, v jakých případech lze nemocného diagnostikovat jako paliativního pacienta, což vyžaduje zkušeného praktika, který si na své pacienty najde dostatek času. Obsahem i způsobem vedení kurzu Paliativní péče – hospice a umění doprovázet – MUDr. Svatošová, zakladatelka hospicové péče v ČR, znovu potvrdila, že i přes letité zkušenosti v oboru a nespočetné množství odpřednášených hodin má stále co říci, novým a sobě vlastním citlivým, ale současně praktickým způsobem. Kurz Burn-out syndrom byl praktickou ukázkou, jak je možné úspěšně se problému vyhoření vyhnout. „Tak takhle sedět nemůžete, pěkně do kruhu… tužky dneska opravdu potřebovat nebudete…“ byla úvodní slova PhDr. Šárky Dynákové.

Kurz provázel smích účastníků a i sestry, které 30 let pracují na jednom pracovišti, odcházely uvolněné, s pocitem, že vědí, jak se syndromem vyhoření pracovat. Také v tomto roce mohou zájemci o kurzy pořádané čerčanským hospicem a vedené předními odborníky využít nabídky vzdělávacích akcí. Kurzy pro první pololetí letošního roku najdete na www.centrum-cercany.cz

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!