Certifikované kurzy ve Zlíně

V prvním čtvrtletí roku 2012 pokračují certifikované kurzy pro nelékařské zdravotnické pracovníky pořádané SZ Š a VOŠZ Zlín.

Kurzy jsou plně hrazeny z projektu Prohlubování vzdělávání nelékařů a spolufinancovány EU z ESF. Zájemci tak mají jedinečnou možnost získat nejen potřebný počet kreditů, ale také odbornou způsobilost.

Na začátku roku 2012 otevíráme další nové kurzy: Laktační poradenství od 2. 1. 2012, Základy EKG pro všeobecné sestry od 1. 2. 2012, Kurz péče o dospělého pacienta se stomií od 3. 1. 2012, Kanylace periferní žíly a péče o žilní vstupy, Centrální žilní kanylace a péče o žilní vstup od 3. 1. 2012, Rehabilitační ošetřovatelství od 6. 2. 2012, Prvky herní práce v pediatrii 16. 2. 2012, Péče o nemocné s bolestí od 16. 1. 2012 a od 5. 3. 2012, Péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou od 6. 3. 2012, Ošetřovatelská péče v geriatrii od 13. 3. 2012. Na kurzy se můžete přihlásit na http://www.zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz.

Potřebné informace najdete také na stránkách školy http://www.szsvzszlin.cz nebo kontaktujte instruktorku kurzů na e-mail: svetlana.jancarikova@szsvzszlin.cz nebo tel. 577 008 120.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!