Češi jsou obézní

Česká republika patří mezi státy EU k zemím s největším podílem obézních lidí v populaci.

U žen ve věkové kategorii 65–74 let je obézních 35,9 %. V případě dospělých mužů v ČR statistici zaregistrovali 18,4 % obézních. Více už to bylo pouze v Maďarsku, v Británii a na Maltě. U žen ve všech sledovaných zemích jednoznačně platí, že čím vyšší věková skupina, tím větší podíl obézních osob. U mužů byl ve 12 z 19 monitorovaných států největší podíl obézních zaznamenán rovněž v nejvyšší sledované věkové skupině 65–74 let, v ostatních státech pak mezi 45 a 64 lety.

Procento obézních také závisí na úrovni vzdělání. Se zvyšováním úrovně vzdělanosti klesá podíl obézních žen ve všech členských státech, zřetelné je to zejména na Slovensku, Maltě, v Polsku a v Řecku. Také obézních mužů bylo v 11 státech zjištěno největší procento v kategorii s nejnižším vzděláním. Obezita a nadváha mohou způsobit vážné zdravotní problémy. Za obézní považovali statistici lidi, u nichž index tělesné hmotnosti BMI překročil číslo 30.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!