Česká popáleninová centra získají tučné dotace z EU

Popáleninová centra v Praze, Brně a Ostravě dostanou od EU 150 mil. Kč na obnovu svého vybavení.

Česká popáleninová centra získají tučné dotace z EU

Peníze budou mezi jednotlivá pracoviště fakultních nemocnic rozdělena rovným dílem. Svých 50 mil. korun budou moci začít čerpat pravděpodobně již v létě. Například ostravské popáleninové centrum deklaruje, že využije celou částku. Podle primářky centra Zdenky Crkvenjaš bude třeba obnovit zastaralé vybavení JIP a operačních sálů, jako např. přístroje pro umělou plicní ventilaci či monitorovací techniku, jež zde slouží již od počátku 90. let. Kromě modernizace stávajícího vybavení je v ostravském centru nutné pořídit i některé chybějící vybavení. „Doposud nám chyběl mimo jiné zevní laser, takže pacienti museli i na soukromé plastické chirurgie.

Takovou péči o jizvy si ale mohli finančně dovolit jen někteří,“ sdělila ČTK primářka. Ministerstvo zdravotnictví centralizovalo péči o popálené koncem roku 2008. Podle primářky Crkvejnaš a primáře Lubomíra Brože z pražského popáleninového centra to byl krok správným směrem. Popálení pacienti by však měli být směřováni rovnou do specializovaných center a neměli by být léčeni na pracovištích, která pro to nejsou ani personálně, ani technicky vybavena. A právě proto, že je současná praxe opačná, se Crkvejnaš i Brož shodují na tom, že je třeba apelovat na pojišťovny, aby určitou léčbu umožnily provádět jen na specializovaných pracovištích.

Podle Brože zhruba 10 % pacientů pražského popáleninového centra přichází z jiných pracovišť příliš pozdě a již s komplikacemi. Podobné zkušenosti mají i ostatní popáleninová centra. Podle ministryně zdravotnictví Dany Juráskové není centralizace péče v žádném případě likvidační pro menší zdravotnická zařízení. „Musí ale daleko zodpovědněji zhodnotit vlastní možnosti a včas pacienta posunout na vyšší pracoviště. Je to úkol i pro záchrannou službu,“ řekla novinářům Jurásková. Do budoucna se podle ministryně chystá i centralizace péče o pacienty s onemocněním mozku, zejména pak o pacienty s cévními mozkovými příhodami.

Ohodnoťte tento článek!