Cesta k modernímu ošetřovatelství

Hlavní sestra Fakultní nemocnice v Motole si vás dovoluje pozvat na konferenci Cesta k modernímu ošetřovatelství II, která se bude konat ve dnech 19. – 20. října 2000 ve velké posluchárně FN Motol.

Téma konference

České ošetřovatelství na prahu nového tisíciletí – směřování do Evropské unie

Postavení ošetřovatelství v systému zdravotní péče – realita a budoucí perspektivy vývoje

Vzdělávání sester

Součástí programu bude prohlídka nemocnice a večerní raut.

Organizační výbor:

Předsedkyně: Bc. Jana Nováková, hlavní sestra FN Motol,

tel.: 02/24 43 10 50,

fax: 02/24 43 10 20,

e-mail: jana.novakova@fnmotol.cz

Koordinátorka: Bc. Kateřina Jechová, asistentka pro ošetřovatelskou péči FN Motol, tel.: 02/24 43 10 43,

e-mail:katerina.jechova@fnmotol.cz

Kontaktní adresa pro příjem přihlášek:

Ivan Kazimour, Centrum řízení kvality péče, 02/24 43 10 55, fax: 02/24 43 10 20, e-mail: ivan.kazimour@fnmotol.cz,

FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5,

Konferenční poplatek je 300 Kč a můžete ho zaplatit na účet č.17937-051/0100, variabilní symbol 0016 (doklad zašlete společně se závaznou přihláškou), nebo 400 Kč při registraci v den konference.

Ohodnoťte tento článek!