Cesta k modernímu ošetřovatelství

Konference sester „Cesta k modernímu ošetřovatelství“ proběhla v Praze dne 19. a 20. října již ve druhém ročníku. Zasedací místnost v ne-mocnici Motol zcela zaplnily sestry z celé ČR a jejich hosté. Konferenci zahájila hlavní sestra FN Motol Bc. Jana Nováková, poté krátce vystoupil ředitel nemocnice Mgr. ing. Miloslav Ludvík a děkan 2. LF UK prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

První den konference byl rozdělen na tři bloky přednášek. První blok byl věnován vzdělávání sester se zaměřením na přibližování našeho vzdělávacího systému kritériím zemí EU. S významnou a z tohoto pohledu velmi aktuální přednáškou přišla PhDr. Hana Horová z ÚTPO 1. LF UK Praha – Mezinárodní kritéria pro vzdělávání sester a porodních asistentek (EU, WHO).

Druhý blok se zabýval ošetřovatelskou etikou v komunikaci s nemocnými. Přítomné zaujaly přednášky o zkušenostech práce sestry v hospicech Anežky České a sv. Lazara v Plzni. S velmi informativním a užitečným příspěvkem – pro sestry všech oborů – přijela letos do Prahy Mgr. Lenka Špirudová z ÚTPO LF UP Olomouc, která přednášela o ošetřovatelské péči o romské pacienty.

Nejrůznější aktuální témata zazněla nakonec ve třetím bloku pod všeobecným názvem Moderní ošetřovatelství.

Druhý den konference proběhl ve dvou blocích s jedním zastřešujícím tématem: Specializovaná ošetřovatelská péče.

Náš časopis bude nejlepší přednášky otiskovat – již v tomto čísle si přečtete text, který byl na konferenci přednesen a jehož autorkou je Michaela Meszarosová z FN Bulovka (O hojení ran trochu jinak).

Konference vzbudila, podobně jako vloni, zcela mimořádný zájem. Pro její pořadatele, kterými jsou hlavní sestra FN v Motole a 2. LF a ÚTPO 1. LF UK, je to jistě pobídka a inspirace k tomu, jak prodloužit tuto zatím ještě krátkou, ale nadějnou tradici i do příštích let.

  1. jš –
Ohodnoťte tento článek!