Cesta k modernímu ošetřovatelství

Letošní IX. ročník konference Cesta k modernímu ošetřovatelství, který se konal v pražské Fakultní nemocnici Motol od 20. do 21. září 2007, se nesl ve znamení edukace, péče o seniory, příkladů praxe a týmové spolupráce. Zúčastnilo se ho na 300 zájemců ve velké posluchárně a dalších 100 v kinosále, kam byly přednášky přenášeny pomocí videotechniky.

Přednášky měly velmi dobrou úroveň, připomeňme alespoň některé. Zaujala ta, která byla věnována edukaci psychiatrických pacientů (zaostřeno na mentální anorexii), stejně jako další zaměřená na hematoonkologii. Další sestry hovořily o léčbě chronických ran, vedení dokumentace, prevenci zubního kazu u dětí, agresi pacientů, sebepoškozování, otravách u dětí, psoriáze, enterální a parenterální výživě, retransfuzi, diagnostice, vyšetření P-L zkratu atd.

Kdo měl zájem, mohl také navštívit workshop na I. chirurgické klinice FN Motol, zaměřený na komplexní péči o ženy po operaci prsu. Zájemci však mohli stejně jako v minulých ročnících absolvovat i neformální výměnu zkušeností při prohlídce nemocnice a na večerním setkání. Konference je tedy úspěšně za námi, věřím, že se ve zdraví sejdeme i podesáté.

Ohodnoťte tento článek!