Cesta pacientů s morbidní obezitou k bariatrické operaci

V pražské Nemocnici Na Homolce provádíme bariatrické operace od roku 2004, od října 2005 také i roboticky. S narůstajícím počtem klientů s morbidní obezitou se změnila i práce sestry na ambulanci. Klienti nám volají z celé republiky na základě článků v novinách či časopisech a TV pořadů. Není možné jim v krátkém telefonickém hovoru celou problematiku vysvětlit, a proto klienty objednáváme do naší bariatrické poradny.

SUMMARY Bariatric surgeries have been performed in Nemocnice Na Homolce since 2004. A robotic technology has been used since 2005. Climbing numbers of morbidly obese patients have contributed to changes in the work of nurses in outpatient department. Clients learn about the method in the media and call from all over the country. It is not possible explain everything during one short telephone interaction so we ask them to come to our bariatric consultation office.

„Jsem tu, jsem tlustý/á, chci operaci hned, chci zhubnout do plesu…, do promoce…, do léta… Vždyť já vůbec nejím! Stačí, když projdu kolem pekárny a přiberu pět kilo.“ Nadváhu nikdo nezískal hned, ale pěkně si ji pěstoval po řadu let.

Vysvětlit klientovi, motivovanému pouze krátkodobým cílem, že bariatrická operace není samospasitelná, je často kámen úrazu a sestra se setkává i s velmi ostrými reakcemi z jeho strany. Nezbývá tedy než se ozbrojit trpělivostí a vysvětlovat.
V první řadě je potřeba, aby klient splňoval určitá kritéria, která vyžaduje bariatrická společnost, tj. BMI > 40, nebo BMI > 35 a přítomnost závažných komorbidit (DM, hypertenze, potíže s nosným aparátem, hyperlipidemie,selhání konzervativní terapie). Dále by všichni klienti měli mít za sebou pokus o konzervativní terapii. Operační řešení je též omezeno věkem do 60 let.

Bandáž žaludku

Pakliže klient splňuje tato kritéria, dostane základní informace o typech operace. Budoucí klienti bývají někdy překvapeni a zklamáni – z článků či TV spotů získávají dojem, že operace je velmi jednoduchá, s téměř okamžitým a hlavně bezpracným výsledkem. U nás se však dozvědí, že ve všech případech je to velký operační výkon, jemuž předchází důkladné vyšetřením a po výkonu je nutná 100% spolupráce klienta na změně stylu života. Chce-li klient i nadále podstoupit operaci, je u nás v ambulantním centru vyšetřen, tj. zváží se, změří se výška, obvod pasu a spočítá BMI. Tyto údaje se pak pravidelně sledují. Poté se klienta ujme náš multioborový tým.

Začíná se v metabolické poradně, kde jsou mu naplánována vyšetření. Jsou to:

* odběry krve – biochemie, endokrinologické testy, krevní skupina;
* sono břicha – je důležité, aby operatér viděl, kam až sahají játra. Při velké obezitě jsou i játra značně zvětšená, a pokud je to moc, operaci nelze provést, dokud klient nezhubne a játra se nezmenší;
* fibroskopie – k vyloučení erozí a vředů;
* spirometrie – vyšetří dýchání v zátěži, zda klient operaci a následnou rehabilitaci „udýchá“;
* psychologické vyšetření – ukáže, zda je klient schopen dlouhodobě spolupracovat na změně svých návyků a zejména na udržení nového životního stylu;
* endokrinologické vyšetření;
* vyšetření v metabolické poradně.

Bypass žaludku

Když klient absolvuje všechna vyšetření (v poměrně dlouhém časovém horizontu) a neztratí vůli ke změně na svém vzhledu a zdraví, přichází opět do bariatrické poradny. Pokud se nenašla žádná kontraindikace (poruchy imunity, alkoholový či drogový abúzus, nerealistická očekávání výsledků), je na základě výsledků vyšetření a rozhodnutí odborníka na metabolickou péči, endokrinologa, gastroenterologa a psychologa stanovena indikace k výkonu. S chirurgem se pak klient dohodne na termínu a typu operace. Poté se ho ujme sestra, poučí jej o předoperačních vyšetřeních, o pohovoru s anesteziologem, o oholení operačního pole a o dietě a vyprázdnění před operací. To vše dostane samozřejmě klient písemně. Též podepíše souhlas s operací a transfuzí krve.

Typy operace:

1. Bandáž žaludku – zaškrcení žaludku pomocí adjustabilní manžety
2. Bypass žaludku – žaludek se zmenší a z pasáže se vyloučí 1,5 metru tenkého střeva
3. Sleeve gastrektomie – zúžení žaludku V dohodnutém termínu (zpravidla den před samotným výkonem) přichází klient k samotné operaci. V nemocnici zůstává po robotické operaci tři až pět dní, po laparoskopické pět až sedm dní. Je-li vše v pořádku, odchází domů vybaven poučeními o dietních opatřeních a způsobu stravování. Je nezbytně nutné jíst velmi malé dávky dobře rozkousaného či kašovitého jídla alespoň 5krát denně. Tekutiny se popíjejí po celý den po doušcích -nejlépe nesladká voda bez bublin.

Sleeve gastrektomie

14. den po operaci přichází klient na vyndání stehů, opět se změří v pase, zváží a spočítá BMI a nyní je vše již jen v jeho rukou. Další kontroly v naší poradně i v poradně metabolické jsou dvakrát po třech měsících a dále po půl roce. Sleduje se váha, obvod pasu, krevní hodnoty, BMI a změny v klientově stylu života a stravování. Po celou dobu rekonvalescence je kdykoli samozřejmá konzultace v naší bariatrické poradně. Zpravidla největší a nejrychlejší úbytek je první měsíc: 7 až 10 kg, dále již jen 2 až 3 kg za měsíc. Klient si vytváří a utužuje nové a správné návyky jak ve stravování, tak ve stylu života. Ne všichni však vytrvají a máme i případy, kdy klient přes veškerou snahu lékařů, ošetřovatelského personálu a zpočátku i svou nevydrží tyto změny, sklouzne do starých návyků, žaludek se roztáhne a opět začne marný boj s přibývajícími kily. Pro některé klienty však ani po zhubnutí (např. 50 kg a více) jejich problém nekončí a je ještě nutná kosmetická úprava kožních laloků.
Na závěr bychom chtěly říct, že obezita je nemoc a v naší republice je více než 100 000 lidí s BMI > 40.


O autorovi: Ilona Nosková, Vladimíra Krkavcová, bariatrická poradna, Nemocnice Na Homolce (nylona@centrum.cz)

Ohodnoťte tento článek!