Čeští záchranáři jsou nejlepší v Evropě

Lékaři a zdravotničtí záchranáři z ČR zvítězili v soutěži resuscitačních týmů European CPR competition.
Mezinárodní soutěž v ošetřování kriticky nemocných pacientů se konala v rámci odborného sympozia Evropské resuscitační rady v polském Krakově. Úspěch v prestižní soutěži je dalším důkazem kvalitní přípravy členů vítězného týmu v celosvětově uznávaných kurzech Advanced Life Support, které nabízí Česká resuscitační rada (ČRR). Vítězství potvrdilo, že profesionální zdravotníci mohou po absolvování jednotného způsobu výuky kardiopulmonální resuscitace pracovat společně v jednom týmu, přestože jsou zaměstnáni různými záchrannými službami nebo nemocnicemi. ČRR nominovala do Polska pětičlenný soutěžní tým ve složení: MUDr. Anatolij Truhlář, FERC (ZZS Královéhradeckého kraje a FN Hradec Králové), MUDr. Jiří Nový (ZZS Královéhradeckého kraje a Oblastní nemocnice Jičín), Bc. David Peřan, DiS. (ZZS hlavního města Prahy), Bc. Tomáš Ježek (ZZS Královéhradeckého kraje) a Zuzana Sedláčková, DiS. (ZZS Středočeského kraje). ČRR je partnerskou společností European Resuscitation Council pro ČR a určuje pravidla provádění resuscitací v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny. Od svého vzniku se ČRR snaží systematicky zvyšovat kvalitu léčby ve všech článcích řetězce přežití, aby se výsledky přežití srdeční zástavy nadále zlepšovaly. Poskytování kvalitního způsobu vzdělávání pro nemocniční personál i profesionální týmy zdravotnických záchranných služeb patří mezi dlouhodobé priority této odborné společnosti. (ČRR)

1)
R
Ohodnoťte tento článek!