Činnost sekcí ČAS – II. pololetí 2000

Ortopedická sekce

Říjen (datum bude upřesněno) – společný seminář se sekcí zdravotnické záchranné služby (Tábor). Téma: Traumata kostí na silnici, jejich řešení v přednemocniční a nemocniční péči. Kontakt: Bc. Jaroslava Kotalíková, nemocnice Tábor.

Sekce chirurgických oborů

Září – seminář na téma „A co já, sestra?“ (chtěli bychom pomoci sestrám radou a inspirací s řešením jejich problémů).

Prosinec – seminář na téma „Ošetřovatelská péče o pacienty po operacích horní třetiny zažívacího traktu“ (dutina ústní, krk, hrudník). Kontakt: sestra Eva Kvasnicová.

Sekce ošetřovatelská lůžka – následná péče

Celostátní semináře – Ošetřovatelství v geriatrii (první seminář se konal 2. 5., termín podzimního semináře bude upřesněn).

Kontakt: vrchní sestra Eva Červinková

Oftalmologická sekce

Podzim. XIV. celostátní oftalmologický seminář, oční oddělení nemocnice Liberec

Sekce nukleární medicíny

27. – 29. 9., XXXVII. dny nukleární medicíny v Českých Budějovicích

23. – 24. 11., podzimní seminář v Havlíčkově Brodě

Sekce zdravotně-sociální

Září – dvoudenní seminář Lysá nad Labem (návštěva zdejšího sociálního ústavu).

Listopad – seminář „Novinky v oblasti sociálního zabezpečení“.

Sekce ARIP

Proběhl seminář 12. – 13. 5. ve Slaném, spojený s volbami do výboru sekce ARIP. O dalších akcích sekce ARIP budeme informovat – sestra M. Šeflerová.

Sekce pediatrická

Proběhl seminář „Komplexní péče o děti s brániční kýlou“ a „Inkontinence u žen“ (květen, Praha ÚPMD), proběhly volby do výboru sekce. O dalších akcích sekce budeme informovat průběžně v dalších číslech časopisu SESTRA.

Sekce odborných učitelek SZŠ

Semináře: „Péče o seniory“ SZŠ Trutnov, Mgr. R. Kasperová, „Trendy moderního oš. školství“ ÚTPO 1. LF UK Praha, PhDr. Irena Nerudová, „Komunikace ve zdravotnictví“ SZŠ Zlín, Mgr. V. Martínková, „Zdravá výživa“ SZŠ Tábor, Mgr. A. Jandáčková).

Sekce managementu

17. 3. proběhl jarní seminář mana gementu, 8. 6. seminář na téma „Mož – nosti vědecké práce sester“. Třetí seminář bude upřesněn po prázdninách. Kon – takt: vrchní sestra VFN Praha, Marie Jakšová.

Sekce stomasester

Pracovní schůzka výboru sekce – červen, odborný seminář – říjen.

Sekce nefrologická

8. – 11. 7. Devátá konference EDTNA/ ERCA v Lisabonu.

3. – 5. 9. Český nefrologický kongres v Plzni.

V říjnu se uskuteční podzimní pracovní den ve spolupráci se zastupující členkou EDTNA/ERCA v ČR Jitkou Pancířovou.

Kontakt: J. Kracíková, hemodialyzační středisko nemocnice Na Homolce.

Sekce interní

V březnu proběhly volby do výboru sekce – nový výbor se rozhodl, že nadále bude spolupracovat se sekcí domácí péče a regionem Praha. O připravovaných odborných seminářích vás budeme informovat.

Region Kolín

Říjen – exkurze do nemocnice v Jindřichově Hradci.

Listopad – celoústavní seminář (pravděpodobně problematika drogových závislostí)

Region Hradec Králové

14. – 15. 9. VI. královéhradecké ošetřovatelské dny, téma „Ošetřovatelství – ošetřovatelský proces“, „Kvalita ošetřovatelské péče“, „Komunitní péče – domácí péče“, „Vzdělávání“.

Říjen – seminář na téma „Plastická chirurgie v životě ženy“.

Listopad – seminář na téma „Umíme se chránit? – nemoci z povolání nás ohrožují“

Prosinec – seminář na téma „Stres číhá všude“, PhDr. Rybářová.

PhDr. Irena Nerudová, ÚTPO 1. LF UK Praha

Ohodnoťte tento článek!