Civilizační nemoci a jejich prevence

Žijeme v době, kdy termín civilizační nemoc je známý, většina dospělé populace mu rozumí a dokáže i některé z těchto „nových“ onemocnění jmenovat. Některých z těchto chorob se obáváme více, jiných méně, rizika vzniku onemocnění nedoceňujeme, ale i přeceňujeme. Záleží na osobním přístupu k životu samému. Alarmující však není pouze zvyšující se prevalence, ale také nedocenění moci prevence.

SUMMARY

We live at a time when the term “civilization disease” is well known. The majority of the adult population understands the term and can name some of the diseases. We dread some of them, underestimate or overestimate others. What is alarming is not only an increasing incidence but also the low credit given to prevention.

Bojíte se, že se vám něco stane? Máte obavy letět letadlem? Proč? Je přece dvakrát pravděpodobnější, že vyhrajete první cenu ve sportce, než že se stanete obětí letecké havárie, k níž může dojít s pravděpodobností 1:16 000 000. Ale „šanci“ dostat rakovinu máte 1:3 a že onemocníte kardiovaskulárním onemocněním 1:2! I když samozřejmě záleží na věku, životním stylu, genetické výbavě atd. V každém případě by si však člověk měl uvědomit, kde a jaké mu hrozí nebezpečí.

Důvodů, proč jsem se rozhodla napsat tento článek, je mnoho. Nejvíc mě ale trápí, že nemocné jsou stále mladší ročníky, což mnohdy vede až k invaliditě. Životní styl dětí, mládeže i dospělé populace je celkově velmi špatný.

Nechci opakovat statistiky, ale jejich čísla nám mnoho napoví. Na zdravotnických školách i na medicíně se velmi málo učí o primární prevenci. I když na druhou stranu musím říci, že se situace velmi vylepšila, protože v nejrůznějších časopisech i v ostatních médiích je poměrně dost prostoru věnováno primární prevenci.

Civilizační nemoc?

Praktický slovník medicíny definuje civilizační nemoc jako nemoc, jejíž vznik a rozvoj je podmíněn nebo výrazně ovlivněn civilizací, způsobem života, technikou, stresem, znečištěním životního prostředí apod. Vláda České republiky vydala 9. prosince 1998 usnesení, v němž schvaluje Akční plán zdraví a životního prostředí ČR. Jde o iniciativu převzatou z EU, která zahrnuje prakticky všechny oblasti života, tedy vše, co je kolem nás a nějak to souvisí se zdravým životním stylem – ať už je to čistota vody, ovzduší, bezpečnost na pracovišti, ale také kvalita mezilidských vztahů.

Mezi civilizační nemoci patří kardiovaskulární nemoci, diabetes mellitus, osteoporóza, obezita, alergie a samozřejmě nádorová onemocnění. Pokud sledujeme vývoj výskytu kardiovaskulárních onemocnění (KVO), je tendence vzestupná. Incidence onemocnění je 600 úmrtí na 100 000 obyvatel, což je stále vyšší než jinde v Evropě. Zajímavé je i to, že více než 50 % hospitalizací na interních odděleních jsou právě pacienti s KVO. Za posledních deset let vzrostla incidence o 25 %. Srdeční infarkt je pak také nejčastější příčinou smrti a invalidity mužů v produktivním věku.

Zájem o své zdraví

Také nádorových onemocnění stále přibývá. Každoročně je nově diagnostikováno například 4,5 tisíce žen s nádorem prsu, 6000 nádorů tlustého střeva, 1100 karcinomů děložního hrdla (přes 400 žen na něj umírá) a v posledním desetiletí došlo k 70% nárůstu onemocnění prostaty. Od roku 1960 se trvale zvyšuje výskyt nádorů tlustého střeva a konečníku, což je spojováno s tradiční českou vysokou mírou konzumace piva, obezitou a kouřením.

Ročně v ČR přibývá 50 000 diabetiků. Pravdou je, že DM často vzniká na základě vrozených dispozic, ale na druhou stranu k jeho vzniku významně přispívá také nesprávný životní styl – přejídání, obezita, nedostatek pohybu. Plíživou „infekcí“ 21. století je osteoporóza. I zde hraje velkou úlohu genetika, ovšem primární prevence je nutná k oddálení onemocnění, a tak ke zkvalitnění života ve stáří. Primární prevencí se snažíme ovlivnit příčiny nemocí (snížit rizikové faktory) a zvýšit ochranné faktory jako zvyšování odolnosti a imunity organismu.

Je důležité si uvědomit, že každý z nás má své zdraví ve svých rukách. Výzkumy dokonce dokazují, že 50–75 % můžeme ovlivnit životním stylem. Z 20 % ho ovlivňuje genetika, z dalších 20 % prostředí – voda, vzduch aj. V 10 % pak můžeme spoléhat na medicínu. Z toho je patrné, že nejvíce můžeme naše zdraví ovlivnit sami. Dnes není problém sehnat informace o zdravém životním stylu, problém je v nás samých. Existuje přímá úměra – pokud máme zájem o kvalitu svého života, měli bychom dodržovat zásady zdravého životního stylu.

New start – osm písmen, osm bodů

Mám několik známých lékařů – odborníků na prevenci nemocí – na univerzitě Loma Linda v USA. Tito odborníci vypracovali velmi jednoduchý a účinný program primární prevence. Skládá se z osmi bodů:

Nutrition – výživa Exercise – pohyb, cvičení Water – voda Sunshine – sluneční svit Temperance – střídmost a vyváženost Air – čerstvý vzduch a správné dýchání Rest – odpočinek, spánek Trust – důvěra, pozitivní životní orientace

Už jen zavedením jednoduchých změn do naší životosprávy a využitím přirozených léčebných prostředků si můžeme výrazně zlepšit kvalitu života. Velmi podobný program má Akční plán zdraví pro Českou republiku, jehož hlavní cíle jsou: stimulovat odpovědnost obyvatelstva za své zdraví, zlepšit strukturu spotřeby potravin u obyvatelstva, snížit spotřebu alkoholu na přijatelnou míru, zvýšit úroveň pohybové aktivity, snížit výskyt kuřáctví, zejména u mládeže, snížit poptávku po drogách a zpomalit zvyšující se trend závislosti, omezovat situace, které podporují vznik stresu, a podpořit jeho zvládání. Zkusme jako zdravotníci propagovat zdravý životní styl navzájem mezi sebou, ale také v kontaktu s našimi klienty.


Jiřina Lehocká, Doléčovací a rehabilitační jednotka Nemocnice Pelhřimov (mamuskaof2@hotmail.com)

Civilizační nemoci a jejich prevence
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů