Co má znát každá sestra

První regionální kongres multidisciplinární péče se konal 16. února 2006 v pražské Nemocnici Na Homolce. Prakticky celý den zněly kongresovým sálem důležité informace.

Tamara Starnovská například připustila, že stále jsou nutriční terapeuti „ohroženým druhem“, ale upozornila na to, že vzhledem k platnosti zákona 96/2004 Sb.,se zvyšují nároky na výživu pacientů a také tato odbornost dojde výrazného uplatnění. O legislativě týkající se zdravotnických prostředků hovořil dr. Josef Čihák z nemocnice ve Vsetíně. Zdůraznil, že rozsah legislativy je v tomto směru „velmi obsáhlý a prakticky nezvládnutelný“, což však nikoho nezbavuje odpovědnosti za její naplňování. Inspirující pro ty, kteří na Homolce nepracují, mohlo být vystoupení ing. Martina Mayera, který předvedl, jakým způsobem „jeho“ oddělení zdravotnické techniky pomáhá splňovat požadavky na vypracovávání zdravotnické dokumentace. Například při zapisování všech přístrojů a zařízení použitých při ošetření pacienta mají sestry k dispozici čtečky, díky nimž je i poměrně dlouhý zápis hotový během několika minut. Připomeňme také příspěvek ing. Pavla Táborského na téma „Hygienické standardy z pohledu výrobce“, který upozornil sestry na důležité momenty, které v tomto směru občas zůstávají stranou. „Výrobce tvrdí o svých výrobcích leccos, ale zodpovědnost za jejich užití a případnou škodu má ten, kdo je použije,“ zdůraznil a dodal, že zná „mnoho příkladů, kdy vinu nesl uživatel, ale ani jeden, kdy by ji nesl výrobce“. Připomněl, že se ve zdravotnictví nesmí použít výrobek bez označení „CE“, a zdůraznil nesmyslnost argumentu, že „výrobek je vhodný, protože je povolen užívat v EU“. „Legislativa státu je nadřazena legislativě EU,“ zdůraznil P. Táborský. Na kongresu zaznělo ten den ještě mnoho informací, bez nichž se žádná sestra dnes neobejde a k nimž se, přiznejme si, při velké pracovní zátěži těžko dostává. Možná by i proto pozornost věnovaná z jejich strany podobným setkáním měla být větší.

Ohodnoťte tento článek!