Co nového na MZ ČR…

K 1. únoru 2010 došlo v rámci odboru vzdělávání a vědy na MZ ČR k řadě personálních změn.

Vedoucí Oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací byla jmenována Mgr. Alena Šafránková (alena.safrankova@mzcr.cz), vedením sekretariátu oddělení je dále pověřena Monika Raiterová (monika.raiterova@mzcr.cz). Tým referentů pak letošního února rozšířily Mgr. Jana Pelcová (jana.pelcova@mzcr.cz), Mgr. Lenka Hladíková (lenka.hladikova@mzcr.cz), Mgr. Miroslava Hájková (), Mgr. Pavla Povolná (pavla.povolna@mzcr.cz) a Vladimíra Jandová (vladimira. jandova@mzcr.cz). K novým jménům v rámci Uznávací jednotky Brno patří ing. Kateřina Přibylová (katerina.pribylova@mzcr.cz), ing. Marcela Tichá (marcela.ticha@mzcr.cz) a Jitka Dočkalová (jitka.dockalova@mzcr.cz). Více informací najdete na http://www.mzcr. cz/Odbornik/Pages/250-kontakty.html.

Ohodnoťte tento článek!