Co nového v péči o kolostomie a urostomie s retrakcí?

V této problematice je bezesporu volbou číslo jedna pomůcka dvoudílného systému – „konvexní podložka“, která je dnes k dispozici již u všech firem působících na našem trhu. Mezi výrobky jednotlivých firem jsou drobné odchylky, jež jsou více či méně zdařilé co do očekávaného efektu.

Vycházím ze svých dlouhodobých zkušeností a také s ohledem na rozsah defektu si troufám konstatovat, že se u kolostomiků nejlépe osvědčují podložky firmy Coloplast. Je to jednak pro možnost přizpůsobení tvaru stomie vystřižením, a jednak tím, že jsou podložky opatřeny oušky, která zkvalitňují přilnavost a těsnost podložky, a tím jsou vítaným řešením této komplikace. Dále stomik uvítá i možnost upnutí pásku k podložce, který prodlouží její životnost a spolehlivost, což je v případě řešení této komplikace velmi podstatné. Kvalita podložek firmy Convatec odpovídá retrakcím, které jsou ve tvaru pravidelného trychtýře, a není tedy třeba již vytvarovaný průměr dále upravovat či jinak přizpůsobovat.

Vyznačují se velmi dobrou těsností, díky technologii vnitřního materiálu podložky, který nabobtnáním bezprostředního okraje stomie prodlouží životnost, těsnost a tím i cennou spolehlivost podložky. Mám na mysli klasický typ konvexní podložky, která je z tohoto důvodu velmi vhodná zejména pro urostomiky, kde těsnost a spolehlivost systému hraje velmi významnou roli.

Troufám si konstatovat, že tato skutečnost je doslova a bez nadsázky otázkou života a smrti. Zažila jsem situaci, kdy mne zoufalý pacient -urostomik – prosil o návštěvu v bytě, protože mu problémy s aplikací pomůcek nedovolily vzdálit se z domu. Po příchodu do bytu mne tehdy doslova šokoval provaz pověšený v předsíni, který měl bezvýchodnou situaci pacienta řešit.

Postižený byl nucen měnit pomůcky několikrát denně bez efektu, a tak už ve chvíli, kdy jsem chtěla přijít nezdaru na kloub a žádala jej, aby mi aplikaci předvedl, nedokázal podložku ani v ruce udržet, natož ji spolehlivě přiložit. Systém jsem mu tedy s patřičnou edukací nainstalovala a vydržel devět dní. Ta neskutečná radost, kterou pacient po této zkušenosti prožíval s vědomím, že není vyřazen ze společnosti a může se pohybovat podle libosti kdekoli, nebrala konce a byla samozřejmě velkou odměnou i pro mne.

Novější verzí výše zmíněné pomůcky je konvexní podložka Esteem synergy s tvarovatelným vnitřním otvorem pro stomii, která velmi pohodlně řeší stomie nepravidelného tvaru, kterých je mimochodem většina. Spojí se zde přednosti obou výše jmenovaných druhů, protože vytvarování dosáhneme srolováním okrajů do požadovaného tvaru a tím vznikne vlastně i ztluštělý okraj zajišťující spolehlivou těsnost.

S novinkou v ošetřování retrahovaných (vtažených) stomií přichází na trh i firma Dansac, kde jsou spojeny další výhody. Jednak je podložka opatřena oušky, jednak však má navíc tzv. plovoucí systém příruby. Jeho přednost spočívá v tom, že lze při aplikaci podložky vsunout prsty pod přírubu a tím zajistit spolehlivěji spojení obou částí dvoudílné pomůcky.

Jak vidíte, řešení problému se vždy najde, pouze je třeba udělat si čas a hledat také možnosti v nabídkách firem, které pomůcky pro stomiky na trh dodávají. Přeji tedy všem šťastnou ruku při výběru pomůcek a mnoho spokojených pacientů.


SOUHRN

V článku autorka vychází ze svých zkušeností, jaké pomůcky pro danou problematiku co nejlépe použít.

SUMMARY

The author uses her experience, what equipment is best for the situation.


O autorovi| Olga Tellerová, stomická poradna, KEPHAS, s. r. o., Brno (otellerova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!