Co se skrývá pod NCLEX-RN…

Sestry se ve stále větší míře zajímají o možnost pracovat v zahraničí. K zemím, které poskytují možnost neobyčejné odborné realizace, odborného růstu v různých oblastech ošetřovatelství i výborné finanční ohodnocení, patří zejména Spojené státy americké. O možnost zde pracovat usilují odborníci různých profesí.

K získání pracovního povolení však vede trnitá cesta, na které čeká mnoho překážek. Sestry musejí například zvládnout zkoušku označovanou zkratkou NCLEX. Oč vlastně jde? Zkratka NCLEX-RN znamená National Council Licensure Examination for Registered Nurses. National Council představuje zkrácenou verzi pro National Council of State Boards of Nursing. State Board of Nursing je nejvyšší státní orgán/výbor pro ošetřovatelství (proto se zkoušce NCLEX-RN taky říká „State Board“). Každý stát USA má svůj státní výbor pro ošetřovatelství, a zástupci jednotlivých států pak tvoří National Council of State Boards of Nursing. Tato národní rada reprezentuje sestry.

Rada pracuje prostřednictvím odborných komisí. Jednou z komisí je Examination Committee, která odpovídá za zkoušku, po jejímž úspěšném absolvování sestra může získat oprávnění (licenci) k výkonu povolání registrované sestry (NCLEX´ RN). Fakticky však zkouška představuje onu „třešničku na dortu“. Před ní probíhá důkladné prověřování adeptů, resp. jejich ošetřovatelského vzdělání. Pro absolventy amerických škol to není proces složitý, ovšem tzv. „oversees“ – absolventi zahraničních škol – mají situaci komplikovanější. Z nich zdaleka nejkomplikovanější mají situaci sestry přicházející ze zemí, kde není angličtina úředním jazykem. A to platí i pro naše sestry.

Licenční zkoušku (NCLEX-RN) musí absolvovat všechny sestry, které chtějí pracovat jako registrované sestry (Registered Nurses – R. N.) v USA. V USA se sestry připravují ve dvouletých vzdělávacích programech na vyšších školách (colleges), tříletých nemocničních školách a i ve čtyřletých bakalářských programech na univerzitách. Test musí složit všechny bez ohledu na dosažený akademický titul. Vzhledem k tomu, že test zkoumá dovednosti a schopnosti z oboru ošetřovatelství, nemůže jej skládat absolvent jiné než ošetřovatelské školy. Například medici nebo lékaři ze zahraničí bývají nemile překvapeni, když zjistí, že nemohou pracovat v USA jako sestry, když přece „medicína obsahuje vše, co mají sestry znát“. Cílem licenční zkoušky je prověřit všechny uchazeče a zjistit, zda jsou dostatečně připraveni poskytovat bezpečnou a účinnou ošetřovatelskou péči. Zkouška je koncipována tak, že zkoumá úroveň znalostí a dovedností absolventů škol. Nepředpokládá žádné dlouhodobé praktické zkušenosti. Testují se znalosti, které by měla mít absolventka, aby mohla nastoupit do praxe. Odborná praxe a zkušenosti pro zahraniční sestry znamenají velké plus při přijímacím pohovoru ve zdravotnickém zařízení, ale to je až další krok. Dokončení příště…


O autorovi: PhDr. Marie Zvoníčková Mgr. Jana Heřmanová, certifikované lektorky NCLEX-RN firmy G5 Plus, s. r. o. (www. G5Plus.com) Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství 3. LF UK, Praha (herman.ova@volny.cz)

Ohodnoťte tento článek!