Crohnova choroba -vyšetřovací metody a léčba

Crohnovu chorobu řadíme mezi nespecifické střevní záněty. Článek seznamuje s touto nemocí, popisuje volbu vyšetřovacích metod, léčbu a možné komplikace.

SUMMARY

Crohn’s disease is a nonspecific bowel inflammation. The article presents the disease, describes examination methods, treatment and possible complications.

Crohnova choroba (poprvé popsána v roce 1932) je chronické zánětlivé zvředovatění jednoho nebo více úseků trávicího traktu (obvykle v tenkém či tlustém střevě, nebo současně). Postihuje sliznici, podslizniční vrstvu, pojivovou a svalovou vrstvu. Zánět prostupuje celou střevní stěnou, postiženo bývá několik různých jejích oblastí, mezi nimiž jsou úseky zdravé tkáně (přerušované léze). Může se šířit od ústního otvoru k řitnímu včetně přilehlých mízních uzlin.

Zanícená místa se hojí jizvami, které zužují trávicí trubici.Příčina vzniku Crohnovy nemoci není plně objasněná, nejvíce důkazů však svědčí pro teorii, že k ní dochází v důsledku nepřiměřené obranné reakce na některé složky potravy a bakterie sídlící ve střevě. Ke vzniku této poruchy přispívají i některé vrozené předpoklady – až 20 % z postižených má mezi příbuznými dalšího nemocného s touto chorobou.

Projevy nemoci

U někoho se choroba projeví náhle, u jiného je začátek spíše plíživý. Náhlý začátek Crohnovy nemoci nejčastěji napodobuje zánět slepého střeva. Mohou se objevit bolesti v pravém podbřišku, nevolnost nebo zvracení, pacient má zvýšenou teplotu. Po přijetí do nemocnice je obvykle zjištěn netypický průběh zánětu slepého střeva. Důvodem k operaci bývají v takovém případě pouze stavy vážně ohrožující život nemocného. Při plíživém začátku onemocnění je pacient obtěžován vleklými průjmy. Často se ozývají neurčité bolesti v podbřišku, nejčastěji vpravo. Člověk začne hubnout a trpí zvýšenými teplotami.

Pokud dojde v důsledku zánětu k částečnému zúžení střeva, mohou se objevit až kolikovité bolesti s poruchou odchodu plynů a nadýmáním. Tento stav se většinou spontánně upraví. Crohnova choroba se nemusí projevit pouze na střevě. Známé a časté jsou i projevy mimo trávicí trakt. Mohou se objevit bolesti kloubů a zad, žlučníkové a ledvinové kameny a další nemoci ledvin a žlučových cest. Tyto projevy často souvisí s aktivitou střevního zánětu. Pokud ustupuje zánět, ustupují většinou i tyto obtíže.

Vyšetřovací metody

Kolonoskopie – vyšetřovací a léčebná metoda. Umožňuje lékaři prohlédnout dolní část trávicí trubice, konkrétně konečník a tlusté střevo. Metoda dovoluje bezbolestně odebírat z výše uvedených oblastí vzorky. Vyšetření nelze provést u osob s těžkým srdečním onemocněním, u pacientů krátce po operaci na tlustém střevě a u těhotných žen. Vyšetření trvá 15 až 20 minut. Pokud nelze provést kolonoskopii, je možné použít CT nebo UZ vyšetření břicha.

Enteroklýza – vyšetření tenkého střeva. Existují tři druhy enteroklýzy: rtg enteroklýza, CT enteroklýza, UZ enteroklýza. Jde o důležité a potřebné vyšetření, kterým se dá zmapovat celé tenké střevo, dají se rozpoznat stenózy. Asi nejpřesnější je UZ enteroklýza, kde lze posoudit stěnu trávicí trubice a její jednotlivé vrstvy, odhadnout šíření choroby do okolí. Všechny mají jedno společné. Aby se dalo tenké střevo vyšetřit, plní se kontrastní látkou – hustým bílým baryovým roztokem. Ve většině případů je pacientovi zavedena (v průměru asi 3 mm) hadička, ústy či nosem do tenkého střeva. Zkušenému lékaři trvá toto vyšetření 25-45 minut. Nepříjemným efektem je další trávení této látky po vyšetření, pacient zpravidla dostane průjem.

Irigografie – kontrastní rtg vyšetření tlustého střeva. Výsledkem irigografie jsou rtg snímky tlustého střeva. Vyšetření trvá 15 až 20 minut.

Možné komplikace

U Crohnovy choroby může dojít k poškození zvředovatělé střevní stěny, zánětu pobřišnice, vzniku píštělí. Na lehkou váhu nelze brát ani riziko rakoviny.

Léčba

Léčba je symptomatická. V praxi jsou nejčastěji používány kortikosteroidy a léky, jejichž účinnou složkou je kyselina 5-aminosalicylová (Salofalk, Sulfasalazin). Používány jsou také léky potlačující nepřiměřenou obrannou reakci těla. Dlouhodobě lepší výsledky však vykazuje dieta. U této nemoci nelze vyloučit ani chirurgickou léčbu různého rozsahu. Provádí se z důvodu komplikací -lze provést resekci tenkého střeva, někdy i totální kolektomii, pokud je zasaženo tlusté střevo. Problémem je výskyt několika lézí (přerušované léze), kdy je recidiva velmi pravděpodobná.


Bc. Jitka Čermáková, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Ohodnoťte tento článek!