Cystektomie z pohledu perioperační sestry

Cystektomie je odstranění močového měchýře a vytvoření derivace moči s využitím části trávicí trubice. Jedná se o nejdelší a nejnáročnější výkon na urologickém sále v MOÚ.


SOUHRN: V článku je definován pojem cystektomie a indikace k tomuto náročnému výkonu, zabývá se samotným průběhem operace a problematikou možností derivace moči. Součástí tématu je i role perioperační sestry a nutnosti týmové práce na operačním sále.
Klíčová slova: cystektomie, nádorové onemocnění, perioperační sestra

SUMMARY: The article defines the term cystectomy and describes the indications, surgery, and means of urine derivation. It also mentions the role of perioperative nurse and team work at operation room.
Key words: cystectomy, tumor disease, perioperative nurse


 

Cystektomie se provádí z důvodu závažného onemocnění močového měchýře, jako je maligní tumor, který prorůstá nebo hrozí jeho prorůstání do svalové vrstvy močového měchýře či sousedních orgánů. Dále se provádí například při svraštělém močovém měchýři po ozáření pánve, u měchýře komunikujícího píštělemi se sousedními orgány či povrchem těla, dále u těžce poškozeného močového měchýře v důsledku poruchy nervového řízení.

V případě tumorózního postižení provádíme i pánevní lymfadenektomii a odstraňujeme i sousední ohrožené pánevní orgány. U mužů prostatu a semenné váčky, u žen dělohu s vejcovody a vaječníky. V těchto případech se jedná o radikální cystektomii. Radikální cystektomie velmi účinně přispívá k trvalému vyléčení nádorového onemocnění močového měchýře.

Po preparaci močového měchýře a ureterů provedeme jejich zajištění tzv. splinty (single-loop stent). Ve druhé části operace se zajišťuje derivace moči. Nejčastěji se používají různé části střeva. Je třeba si uvědomit, že zvolený způsob derivace neovlivňuje výsledek onkologické léčby, ale kvalitu života pacienta.

Nejčastěji prováděné zákroky na COS MOÚ

U nás nejčastěji provádíme kožní ureteroileostomii. Jde o vyústění tenkého střeva na kůži, přičemž v dutině břišní jsou na něj napojeny močovody. Nevýhodou pro pacienta je jímač umístěný na břiše (průhledný pooperační sáček s okénkem). Narušuje tělesný vzhled, může docházet k infekcím ledvin. Výhodou je snadná kontrola množství moči, péče o stomii není náročná. Tato derivace nemívá sklon k vytváření maligních nádorů.

Střevní nízkotlaký ortoepický jímač, tzv. nenovezika

Dále provádíme střevní nízkotlaký ortoepický jímač, tzv. neoveziku. Jde o náhradu močového měchýře. Tento způsob derivace moči po cystektomii je v současné době považován za vrchol rekonstrukční urologické chirurgie. Nejčastěji z tenkého střeva se vytvoří kuloviStřevní tý rezervoár moči a našije se na pahýl močové trubice, který zůstává na dně pánve. Nachází se na stejném místě jako původní močový měchýř. Výhodou pro pacienta je, že svěrač moči je po odstranění měchýře neporušen a moč se v jímači zadržuje. Po naplnění se tak pacient může vymočit pomocí břišního lisu, což nebývá problém.

Při správném nácviku se během pár měsíců zvětší objem jímače na objem obvyklý pro normální močový měchýř. Tento způsob derivace moči umožňuje prakticky normální život. Riziko infekce ledvin není velké. Nevýhodou je technicky náročný, dlouhý a únavný operační výkon.
Perioperační sestra při výkonu musí zajistit správnou polohu pacienta, dodržovat přísný aseptický postup po dobu výkonu a aktivně spolupracovat s operačním týmem. Po dobu operace je nutná maximální soustředěnost. Šicí materiál se používá podle zvyklostí pracoviště. Je naprosto nutná stálá přísná kontrola roušek, tamponů a nástrojů, které počítáme v průběhu operace i při zavírání operačního pole.

Po prodělaném radikálním výkonu má pacient močový i střevní vývod, kvalita jeho života je snížena. Vše je navíc umocněno psychickou zátěží pacienta i jeho okolí ze samotné diagnózy a prognózy daného onemocnění.
V případě závažného onemocnění močového měchýře a následné cystektomii musíme tedy volit onkologickou radikalitu před kvalitou života.


O autorovi: Renata Navrátilová, Zdeňka Zaviačičová, COS, Masarykův onkologický ústav, Brno (renatanav@email.cz, zaviacicova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!