Daruj krev s Českým rozhlasem

10. března 2010 se uskutečnila akce Daruj krev s Českým rozhlasem, jejímž cílem bylo získat nové dárce krve.

Daruj krev s Českým rozhlasem

Tato již tradiční akce se uskutečnila na mnoha místech naší republiky a opakuje se několikrát do roka. Na transfuzní stanice přicházejí prvodárci, ale i pravidelní dárci. Například ve Zlínské nemocnici bylo z celkových šedesáti šesti dobrovolných dárců dvanáct prvodárců. Důvody, které vedou lidi k darování krve, jsou různé. Někteří mají pocit „dluhu“, protože sami v minulosti krevní transfuzi dostali, jiní darují krev jakoby preventivně se slovy „nikdy nevím, kdy ji budu potřebovat já“, dalším důvodem může být pouze touha pomoci druhým lidem, kteří to potřebují.

Akce Daruj krev s Českým rozhlasem se koná čtyřikrát do roka, letos to bude ještě 9. června, 8. září a 8. prosince. Bezpříspěvkovými dárci krve se mohou stát lidé ve věku od 18 do 60 let. Pro darování krve musí být naprosto zdraví. Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně lékař přímo na transfuzní stanici. Den před odběrem by měl dárce hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol a ráno může lehce posnídat.

Ohodnoťte tento článek!