Dekubity u rizikových pacientů

Je všeobecně známo, že dekubitus v hojné míře vzniká díky  chybnému ošetřování a špatné prevenci. Není to však pravidlo. Někdy se objevuje i při správném ošetřování a maximální péči v prevenci. Tato situace nastává nejčastěji u imobilních nebo částečně mobilních dlouhodobě nemocných. Těmto pacientům atrofují svaly, ubývá podkožní tkáň a roste tlak na určitou část těla, nejčastěji na vyčnívající kostní podklady (sakrální krajina, lopatky kostí kyčelních, lokty a paty).

Kazuistika

Dekubitus na patě vzniká například u nemocného na vozíku, kdy se jednou patou odstrkuje a tím si zajišťuje pohyb po bytě, jelikož má postiženu i jednu horní končetinu po CMP. Pohyblivou končetinou vykonává všechny ostatní úkony denní potřeby, a proto ji nechce přetěžovat ještě k přesunu vozíku po bytě. Tyto dekubity jsou hůře hojitelné i při použití moderních převazových materiálů. Proto je třeba v praxi věnovat maximální pozornost prevenci vzniku těchto defektů. V  uvedeném případě byla končetina neustále zatěžována, i když se jí nemocný snažil podle možnosti odlehčit – častěji odpočíval s nohou na podložce.

Nemocného jsme převzali již se vzniklým dekubitem – suchá nekróza. Chirurgické řešení – odstranění nekrózy – by bylo velmi obtížné (transport na chirurgické pracoviště), a proto jsem se rozhodla použít na tuto suchou nekrózu TenderWet polštářky, napuštěné Ringerovým roztokem. Převazy jsme prováděli 2krát denně. První dny nekróza změkla a postupně se celá odloučila, pak začala granulace tkáně a tkáň postupně vyplnila původně hluboký dekubitus. Dále jsme přiložili Hydrocoll. Ovšem nemocný obvaz někdy sám sejmul a defekt se začínal zaněcovat. Proto jsme k  dohojení použili Inadine.

Nemocnému se po zhojení defektu značně ulevilo a byla s ním daleko lepší spolupráce. Dnes se snaží při odstrkování měnit místo největšího tlaku na celém obvodu paty.

U imobilních ležících nemocných dodržujeme v praxi několik základních pravidel:

1. Celková hygiena nemocného 1 – 2krát denně!

Hygienu provádíme hygienickými přípravky firmy Hartmann-Rico Ph 5,5 s přísadou heřmánku, panthenolu a dalších přísad ošetřujících pokožku už při očistě. Nezapomínáme ani na vlasový šampon, který se zvláště u starších nemocných chová velice šetrně vůči vlasové pokožce. Při vzniklých krustách ve vlasech použijeme zábal oleje z řady Menalind.

2. K vlastnímu ošetření pokožky používáme výrobků k tomuto účelu vyráběných též z řady Menalind. Jedná se především o čisticí pěnu, používanou v oblasti genitálií, někdy i u kožních záhybů. Masážní gel hlavně pro oblast zad a masáž dolních končetin. Nemocnému tak prokrvujeme a mobilizujeme svalstvo. Olej používáme u přesušené pokožky, hlavně u pooperačních stavů, kdy došlo k dehydrataci a následně k suchým šupinám po povrchu těla. V těchto případech při správné výživě a hydrataci nemocného dochází k normalizaci pokožky již po několika dnech. Ochranný krém používáme u opruzenin, otlačenin a náznacích puchýřků. Na některá místa náchylná k odřenině nanášíme ochranný krém preventivně. Tento krém je velice oblíben u maminek s malými dětmi, které používají pleny. Tyto přípravky udržují pokožku v elasticitě a tím nedochází k poškození povrchu kůže a dále pak ke vzniku dekubitu.

3. Nedílnou a nutnou součástí péče o chronické nemocné je pohybová redukace nemocného. U ležícího nemocného je nutno provádět několikrát denně polohování a tím přenášení zátěže na různé části těla. U částečně pohyblivých se snažíme o stanovení pohybového režimu nebo spolupracujeme s ergoterapeutem, který nemocného postupně zacvičuje do vykonávání základních denních potřeb. Při správném ošetření pokožky je pohyb nejdůležitější součástí prevence vzniku dekubitu.

Ošetřovatelský postup

Pokud převezmeme nemocného již se vzniklým dekubitem do péče, je nutné stanovit postup ošetřování. Nejdříve zhodnotíme závažnost defektu. Může být:

povrchový

hluboký

nekrotický

suchá nekróza.

Povrchový dekubitus ošetřujeme oplachem, nejlépe sprchou, dále přikládáme některý z převazových materiálů, např. Hydrosorb (který udržuje pokožku vlhkou a podporuje její scelení) nebo Comprigel.

Hluboký dekubitus čistý. Jako výplň použijeme Sorbalgon a sterilně překryjeme. Možno použít i TenderWet, který je však v současné době finančně nedostupný.

Nekrotický dekubitus. Vystřihneme nekrózu chirurgicky, dále pokračujeme jako u hlubokého dekubitu.

Suchá nekróza. Nejčastěji se používá přikládání obkladů, tím nastane rozrušení suché nekrózy, která se pak chirurgicky odstraní. Další postup ošetření je již stejný jako u předcházejících dvou bodů.

Pokud používáme popsané zásady při ošetřování imobilních a částečně mobilních nemocných, dovolím si tvrdit, že vznik dekubitu je zcela výjimečný.

Ilustrační foto Marta Jedličková

Ohodnoťte tento článek!