Děkujeme všem sestrám,

které se přihlásily do 1. ročníku velké soutěže „Sestra roku 2000“, a stejně tak i těm, které doporučily svoje kolegyně. V redakci se nám sešlo téměř 200 dopisů, většinou s nádhernými příběhy.

Sestra roku vstoupila do druhého kola

A co dál? Měsíc listopad je obdobím, kdy budeme vybírat finalistky. Jak víte, budou po šesti z obou hlavních oblastí ošetřovatelství – v nemocniční a v sociální péči. Tohoto nelehkého úkolu se ujala Rada pro rozvoj ošetřovatelství při MZ ČR, která třebaže v současné době prochází transformací, je rozhodnuta tento úkol, který přijala před několika měsíci, dokončit. Nezávislí odborníci budou rozhodovat také o udělení ceny za celoživotní dílo v ošetřovatelství.

Na redakci zbude také kousek příjemné práce – vybrat sestru čtenářů. V průběhu ledna 2001 pak budeme poštou rozesílat volné vstupenky na slavnostní večer, který se uskuteční 8. února na pražském Žofíně a jehož hosty budou mj. ministr zdravotnictví B. Fišer a manželka prezidenta republika D. Havlová.

A kdo vedle finalistek bude od nás zván na slavnostní akci? Losovat budeme mezi nominovanými sestrami, které se nedostaly do finále, a mezi všemi navrhovatelkami. Celkem mezi ně rozdělíme 60 vstupenek. Dalšími 20 vstupenkami ještě poděkujeme sestrám, které se zúčastnily ankety Sestry o novou tvář časopisu.

O slavnostní volbě sestry posledního roku tohoto tisíciletí budeme slovem i obrazem velmi podrobně informovat jak v Sestře, ve Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz, tak v časopisech nakladateství MONA, ve kterých byla soutěž vyhlášena.

Kola se točí dál

V tomto čísle Sestry se uzavírá též další ročník soutěže Osm kol, kterou sponzorovala firma Johnson & Johnson. Nyní bude ze všech účastnic, které odpověděly správně na soutěžní otázky, vylosováno 50. Ty se zúčastní již tradičního vánočního večírku sester. Všechny obdrží balíček kosmetiky a další drobné dárky a vylosovaná výherkyně dar v hodnotě 3000 Kč.

Naše vědomostní soutěž bude pokračovat i v následujícím roce, změní se jen její název – budeme mít již jedenáct kol – a sponzorská firma, kterou již podruhé bude společnost Hartmann-Rico, a. s. S podmínkami soutěže seznámíme čtenáře v prvním čísle roku 2001.

Redakce děkuje i všem účastníkům této naší již tradiční soutěže, z nichž naprostá většina prokázala skutečně hluboké znalosti ošetřovatelství. Těšíme se, že i v příštím roce se opět zúčastníte a že vaše „vystříhané lístečky“ budou stejnou měrou plnit naši poštovní schránku jako letos.

Jarmila Škubová

Doc. MUDr. Alois Kopecký, CSc.: Dějiny cukrovky

Vydalo Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí, Praha 2000, 64 stran.

Jestliže v roce 1985 bylo na celém světě přibližně 30 milionů diabetiků, pak v roce 1998 se jejich počet zvýšil na 143 milionů. V roce 2025 bude mít cukrovku podle odhadů až 300 milionů obyvatel naší planety.

Podle dramaticky narůstajícího počtu diabetiků v uplynulých desetiletích možná leckdo z nás cukrovku vnímá především jako problém současnosti či nedávné minulosti. Ano, dvacáté století přineslo lidstvu obrovské změny životního stylu, způsobu stravování a celkového prožívání reality, které vzniku této choroby značně nahrávají. Neznamená to ale, že by naši předci útrapy spojené s diabetem byli neznali.

Ve své nové knize „Dějiny cukrovky“ nás doc. Kopecký zve na zajímavé putování časem, v němž sleduje stopu tohoto onemocnění až do nejdávnější minulosti. Provází nás její historií od první zmínky v Ebersově papyru ze starověkého Egypta přes poznatky středověku až po novověk, v němž dramaticky graduje poznání příčin diabetu i objev inzulínu, prostředku, který poprvé umožňuje diabetikům nejen přežít, ale za určitých okolností si udržet i kvalitu života do vysokého stáří. V každém historickém období zkoumá zaznamenané poznatky o cukrovce souběžně v jednotlivých částech světa – Egyptu, Evropě, Indii, Číně a posléze v Americe. Velmi zajímavá fakta před námi odhaluje způsobem až detektivním. Naznačuje i některé nové souvislosti při objevu inzulínu.

Kniha je určena nejen všem diabetikům, kterých je v naší republice přes šest set tisíc, jejich rodinným příslušníkům, ale i pracovníkům ve zdravotnictví, kteří se diabetem zabývají. Lze ji doporučit i zdravotním sestrám, které v novém systému péče o diabetiky budou postupně přebírat největší díl práce. Václav Letocha

Knihu v ceně 70 Kč (včetně poštovného)

lze objednat na adrese:

Edukační centrum pro diabetiky

Lázeňská 4, 118 00 Praha 1

Telefon/fax: 02/53 94 20 (02/57 53 22 97)

E-mail: diabetes.deti@brallnet.cz Inzerce

Ohodnoťte tento článek!