Den Marty Staňkové byl o vzdělávání

V pražském hotelu Olympik proběhl 21. dubna II. ročník Dne Marty Staňkové. Sešly se tam sestry a porodní asistentky z České a Slovenské republiky, aby poreferovaly o nových trendech ošetřovatelského vzdělávání v současném přechodném období charakterizovaném přechodem na vzdělávání celoživotní a realizací mnohých nových výukových programů.

Sdělení, která zde zazněla, zčásti hodnotila změny, ke kterým v uplynulém roce na pracovištích došlo a zčásti seznamovala přítomné s novými konkrétními formami vzdělávání na středním i vysokoškolském typu studia.

Ohodnoťte tento článek!