Desetiletá bilance

Ve dnech 5. – 6. května byla v Pardubicích v hotelu Labe zahájena celostátní konference k 10. výročí založení Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska.

Zahajovací slovo měla předsedkyně Bc. Jana Dezortová. Zhodnotila dosavadní úspěchy i neúspěchy této organizace, její stávající úkoly a plány do budoucnosti. Poté se ujal slova host zasedání MUDr. Milan Kubek, předseda LOK. Ten pozitivně zhodnotil dosavadní spolupráci LOK a UNIE při prosazování společných cílů jak v otázkách odborových či profesních, tak mzdových.

Dalším hostem byla PhDr. Dagmar Mastiliaková, odborná asistentka Oddělení ošetřovatelství Ústavu sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové. Tématem přednášky byla „Současná koncepce vzdělávání kvalifikovaných sester a sestra nového tisíciletí“. Hlavní sestra Nemocnice v Pardubicích Věra Moserová nás seznámila s experimentální registrací sester a porodních asistentek, která probíhala v době od 1. 9. 1999 do 28. 2. 2000 v pěti nemocnicích.

Další zajímavý příspěvek měla vrchní sestra dětského oddělení nemocnice Pardubice, předsedkyně pediatrické sekce Miloslava Janovská. Sekce vznikla jako jedna z prvních, tudíž má již zkušenosti v této práci. Pořádá odborné konference a navázala spolupráci s obdobnou sekcí ve Velké Británii.

Vrchní sestra kožního oddělení nemocnice Pardubice, předsedkyně sekce dermatologické nám představila existující i nově založené odborné sekce. Jednotlivé předsedkyně těchto jmenovaných sekcí se postupně ujaly slova a seznámily nás s dosavadní činností a úspěchy v jejich práci.

Dalším hostem měla být prezidentka nově vzniklé České asociace sester, která se omluvila. Její zástupkyně paní Vašátková poděkovala za pozvání a popřála jak nám, tak i nově vzniklé České asociaci sester mnoho úspěchů do další společné práce.

Závěrečné slovo patřilo paní Bc. Janě Dezortové, předsedkyni POU ZP ČMS, která vytýčila tyto cíle Unie:

Po linii odborové – prohlubovat spolupráci s LOKem a Svazem českých lékařů. Prosazovat společné požadavky týkající se výdajů ve zdravotnictví, mzdových požadavků, pracovních a sociálních podmínek a vzdělávání.

Po stránce profesní je prioritní práce sekcí, příprava legislativy registrace sester, další vzdělávání, navázání mezinárodní spolupráce a spolupráce s nově konstituovaným ČASem.

Dvě otázky pro předsedkyni

Podařilo se vám nějakým způsobem vylepšit postavení sester v nynější době?

J. Dezortová: Stále jednáme s MPSV o zlepšení mzdové situace. Podařilo se nám s pojišťovnou Generali uzavřít Rámcovou pojistnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání zdravotnického personálu. Toto pojištění má velké výhody a je ve světě EU zcela běžné.

Co je pro vás prioritní?

J. Dezortová: prioritní je pracovat na kreditech, pracovat na registru a rovnocenná, ne jenom proklamovaná spolupráce s ČASem. -red-

Ohodnoťte tento článek!