Dětská pneumologie ve FN Olomouc

Na konci loňského roku si FN Olomouc připomněla desetileté výročí dětské pneumologie.

Toto pracoviště je dnes vedle pražské FN Motol jediným takto specializovaným centrem v ČR. Ročně jím projde kolem pěti set dětí se závažnými onemocněními plic a dýchacích cest, u nichž dosavadní léčba nepřinesla výrazné zlepšení jejich obtíží, a potřebují tedy péči specialistů. Pro dětskou pneumologii je velmi důležitá spolupráce odborníků z mnoha oborů, jako je novorozenecké lékařství, alergologie a klinická imunologie, ORL nebo dětská hrudní chirurgie. „Naše pracoviště by nemohlo existovat bez práce sester na endoskopii, které asistují při vyšetření dětských pacientů a provádějí servis endoskopů. Za to jim patří dík. V rámci fakultní nemocnice funguje nepřetržitá pohotovostní endoskopická služba, která pokrývá i potřeby dětských pacientů. Především v případech vdechnutí cizích těles, jejichž odstranění zajišťují lékaři plicní kliniky,“ říká prof. MUDr. František Kopřiva, Ph. D., vedoucí lékař pracoviště. Význam oboru dětské pneumologie se v posledních letech zvyšuje. S nárůstem úrazů dětí roste potřeba endoskopického vyšetření a zákroků na ARO a dětské JIP.

Ohodnoťte tento článek!