Dětský pacient a endoskopický výkon

Gastroskopicky jsou dětští pacienti vyšetřováni pro bolesti břicha, bolest v epigastriu, nauzeu, zvracení, poruchy polykání, říhání, anemii, váhový úbytek, nejasný rtg nález, pro pozitivní vředovou rodinnou anamnézu. Diagnostikovali jsme též hypomotilitu a přechodný pylorospazmus.

Bioptické vzorky odebíráme na I. test (ureázový test), na histologické vyšetření. Kongo červení potvrdíme přítomnost HCL. Rektoskopii provádíme u dětí pro enteroragii, průjmy, bolesti břicha, krev ve stolici. Nejčastějším nálezem jsou eroze, fisury anu a hemoroidy. Při nejasnostech je doporučena sigmoideoskopie, kolonoskopie. Dalšími indikacemi ke kolonoskopii jsou přetrvávající bolesti břicha, průjmy, krev ve stolici, váhový úbytek, anemie, febrilie, cizopasníci obstipace. Colitis ulcerosa a m. Crohn se objevují už i v dětském věku.

Metodika

V roce 2001 se v naší nemocnici začalo s programem herní terapie. Pro děti prvního stupně ZŠ je připraven zábavný zdravotně naučný program. Pomocí terapeutických loutek Julinky a Vojty se seznamují s dětským oddělením, s vyšetřovacími nástroji, se zdravovědou, vyzkouší si tak roli lékaře a sestry. Na loutkách mají možnost si vyzkoušet odběr krve, zavádění infúze, poslech srdeční akce pomocí fonendoskopu. To vše pod vedením herního terapeuta. Herní terapie tak napomáhá snížit obavy z návštěvy lékaře a očekávaného výkonu. K přijetí dětí dochází v doprovodu rodičů. Dále je celým pobytem provází herní terapeut, který je připravuje na plánovaná vyšetření ve spolupráci s dětským lékařem a sestrou. V našem případě na endoskopické výkony s dětskými pacienty terapeut nejen přichází, ale je s nimi i během vyšetření a poté je doprovází zpět na dětské oddělení. Věkové rozmezí dětských pacientů se pohybuje od 7 do 18 let. Na endoskopické vyšetření jsou objednáni na žádost lékaře dětského oddělení a jsou zařazeni do endoskopického programu jako první. Předpokladem k rektoskopickému vyšetření je spontánní vyprázdnění, popřípadě glycerinový čípek či Yal – mikroklyzma. Příprava před kolonoskopií probíhá podle námi doporučeného dietního rozpisu na dětském oddělení. Nejčastěji používaným preparátem je fosfátový roztok (připravovaný naší lékárnou) a Fortrans. Před samotným výkonem se dítěti představí lékař a sestra, kteří budou výkon provádět. Samotné vyšetření spočívá v těchto krocích:

* dítě zaujme příslušnou vyšetřovací polohu, s níž bylo seznámeno již na oddělení herním terapeutem (u GSK držení kroužku v ústech), * dalším krokem je případná lokální a ve většině případech i. v. premedikace podle ordinace lékaře, * výběr endoskopu je ovlivněn věkem a hmotností dítěte (GIF V2, GIF 1T140, CF Q145L, CF Q1T140L, dětský rektoskop), * po dobu vyšetření na dítě hovoříme klidným hlasem, udáváme tempo dýchání, * je sledován jeho celkový stav (v případě komplikací je k dispozici resuscitační kufr a kyslík), * po výkonu dítě zabezpečíme a necháme odpočinout pod dozorem herního terapeuta, * následuje převoz na dětské oddělení s kompletní dokumentací a poučením o péči po výkonu.

Závěr

V roce 2004 jsme vyšetřili 15 dětských pacientů. Provedli jsme 30 rektoskopií, 6 gastroskopií, 2 sigmoideoskopie a 2 kolonoskopie. Endoskopická vyšetření u dětí nám umožňují přesnější diagnostiku a léčbu. Vzájemnou spoluprací našeho endoskopického pracoviště s dětským oddělením se snažíme zajistit hladký průběh vyšetření a minimalizovat tak nepříjemné zážitky dětských pacientů.

SOUHRN

Nemoci gastrointestinálního traktu se stále častěji týkají i dětí, které podstupují náročná vyšetření, stejně tak jako dospělí. Je tedy na nás, zdravotnících, jak jim umožníme se s tímto nesnadným úkolem vypořádat. Právě k těmto účelům slouží herní terapie, která dětem pomáhá zmírnit stres z hospitalizace a prováděných vyšetření.

SUMMARY

Diseases of gastrointestinal system occur more and more often in children who have to undergo complicated diagnostic procedures. It is a task for health professionals to help them cope with this challenge. Play therapy helps in decreasing stress from hospitalization and performed examinations.


O autorovi: Jana Popelínská, Gastroenterologické pracoviště, interní oddělení, Třebíč

Ohodnoťte tento článek!