Dialog ve zdravotnictví, sestra – pacient

Konference na téma Dialog ve zdravotnictví, sestra -pacient proběhla 8. října 2007 v Senátu Parlamentu České republiky. Konferenci zahájil předseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka a mluvčí ministerstva zdravotnictví Mgr. Tomáš Cikrt.

Hlavním tématem byla komunikace, například s pacienty a jejich blízkými v paliativní péči, s nevidomými a sluchově postiženými pacienty.Hovořilo se mimo jiné i o právní problematice komunikace ve zdravotnictví nebo o edukaci pacientů, komunikačních nástrahách a možnostech rozvoje optimální komunikace ve zdravotnictví.

Ohodnoťte tento článek!