Dialyzovaných pacientů přibývá

V ČR žije asi 5600 lidí na umělé ledvině – každoroční nárůst činí až 10 procent.

V posledních třech letech se každým rokem zvyšuje počet dialyzovaných pacientů o pět až deset procent. „Velkým problémem onemocnění ledvin je, že se často odhalí až ve fázi jejich selhání,“ řekl profesor Vladimír Tesař z Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze. „Více než 40 procent nemocných je k nám dovezeno v akutní fázi, takříkajíc z ulice,“ upozornil. I z anketního šetření na vzorku 131 pacientů z dialyzačních center po celé ČR vyplývá, že 42 procent z nich svou nemoc odhalilo až při projevení příznaků, či dokonce akutních problémů vyžadujících okamžitou léčbu (24 %).

Pacienti, u nichž selhání ledvin dosahuje úrovně deseti a méně procent původní funkce, se stávají závislými na dialyzačním přístroji, tedy umělé ledvině, nebo jim musí být provedena transplantace. Více než 90 procent pacientů je dialyzováno klasickou hemodialýzou, kdy musejí několikrát týdně docházet do nemocnice. Zbytek využívá možnosti peritoneální dialýzy, kterou lze provádět i v domácím prostředí. Procento českých pacientů využívajících peritoneální dialýzu je ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie stále výrazně nižší, shodují se lékaři.

Ohodnoťte tento článek!