Digitální tonometry

Před několika lety se na zdravotnickém trhu objevily první digitální tonometry. Jako každá novinka, i digitální tonometry měly své dětské nemoci. Navíc nás v jejich používání nikdo neproškolil, a tak se běžně stávalo, že nebylo možné změřit vysoký tlak, a navíc, pokud jste chtěli měřit několikrát za sebou, přístroj vám řekl „ERROR“ a přestal se s vámi dál bavit. Navíc hodnotám nebylo možné věřit a lékaři vyžadovali ověření klasickou metodou. A tak mnoho z nich skončilo opět ve skříni a vrátili jsme se k osvědčené metodě ručního měření.

A tak v nás, a také v lékařích, kteří hodnoty krevního tlaku potřebují pro kontrolu a další postupy v léčbě, zanechaly tyto moderní přístroje jakousi nedůvěru až averzi. Postupem doby jsme ale zachytili velký pokrok v jejich zdokonalování.

V současnosti jsou digitální přístroje již na tak vysoké úrovni, že se na ně můžeme naprosto spolehnout. Urychlují měření a navíc v jeho průběhu můžeme u pacienta vykonávat další činnosti, protože jsou mezi nimi chytré přístroje, které na nás „písknou“, když měření dokončí. Důležité je také seznámit se dokonale s funkcí přístroje. K tomu slouží návod přiložený k výrobkům.

Měření tonometry HG 140 a HG 160 (HARTMANN-RICO)

Měření se provádí na základě oscilační metody, tzn. že přístroj měří kmity mezi systolou a diastolou. Naprogramovaná manžeta se pomocí kompresoru naplní předvoleným množstvím vzduchu a stlačí tepny v místě měření. Průtok krve se zastaví a přístroj změří systolický tlak. Manžeta se začne automaticky vypouštět a ve chvíli, kdy se průtok tepnami obnoví, změří diastolu. Manžeta totiž obsahuje mikročip, který snímá nejen kmity, ale také zvuky a pohyb. Proto by měření mělo probíhat v naprostém klidu. Jakékoliv rušivé elementy nám mohou výsledné hodnoty zkreslit.

Následuje automatické a úplné vypuštění manžety, abychom mohli okamžitě měřit znovu nebo u dalšího pacienta. Měření může probíhat v několika variantách, a to jak na nadloktí (HG 160 a HG 160 Large), tak na zápěstí (HG 140 mobil). Existuje také měření tlaku na prstě, ale vzhledem k technické složitosti je málo spolehlivé a WHO ho nedoporučuje. Nejspolehlivější je stále měření na nadloktí (HG 160), na zápěstí je měření doporučováno k domácímu provozu, kdy se pacient může sám překontrolovat. Pokud dojde během měření k dodatečnému doplňování manžety vzduchem, signalizuje přístroj, že tlak je vyšší než předvolba natlakování manžety. V tomto případě je lépe tonometr vypnout a zopakovat měření. Mohlo by tím po čase dojít k poškození kompresoru.

V případě, že se na displeji objeví slůvko ERROR, vězme, že důvodem může být nesprávná poloha manžety, ruky, prudký pohyb pacienta nebo hovor během měření.

Obrovskou výhodou těchto přístrojů je, že měření zvládnou sami pacienti. Obsluha je totiž naprosto jednoduchá, což se osvědčilo hlavně v domácí péči.

Ke zjednodušení práce v lůžkových zařízeních, hlavně tam, kde potřebujeme měřit tlak často a průběžně u několika pacientů (např. ARO, JIP), máme možnost aplikace manžet, které lze dokoupit a pacienty obcházet jen se samotným přístrojem. Tonometry obsahují vysoce kvalitní baterie. Konec jejich životnosti signalizuje displej. Funkci však lze opět obnovit přes síťový adaptér.

Myslím, že digitální tonometry za velice slušné ceny vám pomáhají zdokonalit nejen samotnou péči, ale i sledování a diagnostiku pacientů. Přeji vám, abyste znovu získaly důvěru v přístroje, které vám v poslední době nabízí společnost HARTMANN – RICO A.S., váš tuzemský partner v péči o vaše pacienty. Již mnohokrát se HARTMANN – RICO A.S. ukázal jako špička v ošetřovatelské péči. Nejinak je tomu i v diagnostice.

(Placená inzerce)

Ohodnoťte tento článek!