Dík Karolině Moravcové

Dne 4. 2. 2000 na sjezdu ČAS a ČSS bylo zvoleno nové prezidium sloučené organizace, která od tohoto data nese jednotný název Česká asociace sester. V této nově vzniklé profesní organizaci sester již nekandidovala do výkonného výboru Karolina Moravcová, která do té doby působila jako prezidentka ČAS.

Rády bychom jí touto cestou poděkovaly za obětavost, nadšení a elán, se kterým nás tak skvěle reprezentovala doma i v zahraničí. Se svým příslovečným šarmem, milým a příjemným vystupováním, ale i tvrdohlavostí a neústupností byla pro nás vždy vzorem, modelem a příkladem hodným k následování. V dobách nelehkých, nesnadných a obtížných nás vždy dokázala povzbudit a pozitivně motivovat k dalším úkolům. Je nám upřímně líto, že závažné rodinné důvody jí znemožnily dál působit ve výboru ČAS.

Milá Karolino, ze srdce Ti děkujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Těšíme se na další, třeba i neformální setkání s Tebou, kdy nám budeš vyprávět o svých zážitcích z pracovních cest, pomáhat radou při řešení problémů a předávat svoje zkušenosti.

Za urologickou sekci ČAS

Ingrid Štěpánková,

Bc. Alice Strnadová

Ohodnoťte tento článek!