Dilatace jícnových stenóz z pohledu sestry

Dilatace stenóz horní části trávicí trubice patří dnes již mezi běžné standardní terapeutické výkony. Nejčastější indikací jsou striktury jícnu na podkladě refluxní ezofagitidy. Dalšími indikacemi jsou prstence a membrány jícnu. Ty se daří dilatovat pouze průchodem endoskopu. Komplikovaný výkon s horším výsledkem provází stenózy korozívní a po radioterapii. Ty bývají dlouhé, vícečetné a značně rigidní. V současné době lze dilatovat i stenózy pyloru, duodena a anastomóz po operaci žaludku pomocí balónku zaváděného endoskopem.

Klinicky se stenózy projevují dysfagií. Dilatace jsou velmi efektivní léčbou. Jsou prováděny jednak dilatačními balónky, zaváděnými pracovním kanálem endoskopu, dále pak bužiemi Savary-Gilliard po předem umístěném vodiči a také dilatačními kovovými olivami typu Eder Puestow. Na našem pracovišti provádíme dilatace pryžovými dilatátory (souprava KAT firmy Olympus).

Instrumentárium

Gastroskop Olympus GIF E, Q20.

Naše souprava obsahuje tři dilatátory a několik kovových vodičů s měkkým atraumatickým koncem. Vlastní dilatátor je zhotoven z měkké pryže a závitem je připevněn ke kovovému ohebnému bovdenu. Set obsahuje bovdeny dva k rychlejší výměně při dilataci.

Příprava pacienta a výkon

Nejprve je provedena horní endoskopie, při které odebíráme biopsii k vyloučení malignity. Dále provádíme rtg jícnu – polykací akt k posouzení délky a charakteru stenózy. Pak přistupujeme k vlastní dilataci. Pacient je seznámen s průběhem výkonu. Nutná je citlivá psychologická příprava, protože gastroskopie i vlastní výkon dilatace jsou nepříjemným zážitkem.

Pacient je hospitalizován a lační 10 – 12 hodin před výkonem. Na oddělení ráno podáváme premedikaci Dolsin 50 mg s. c. a pak na gastroskopickém sálku ještě Dormicum i. v. podle váhy pacienta. Lokálně aplikujeme Xylocaine spray.

Lékař zasouvá kovový vodič za stenózu pod kontrolou zraku při gastroskopii pracovním kanálem. Endoskop je pak opatrně odstraněn a vodič zůstává zaveden stenózou. Po vodiči je zaveden dilatátor, který potřeme Mesocain gelem. V jednom sezení provádíme dilatace dvěma dilatátory.

Sestra pečlivě sleduje a udržuje vodič v zavedené poloze při odstranění endoskopu, dilataci i při výměně dilatátoru. Velmi důležité je udržovat správně zavedený vodič, aby nedošlo k jeho vysunutí. Mohlo by dojít k závažným komplikacím – perforaci. Po dilataci lékař kontroluje stenózu, zda nedošlo k většímu krvácení. Samozřejmostí by měla být monitorace pacienta pulzním oxymetrem.

Dilatace jícnu lze provádět různými technikami. Žádnou nelze jednoznačně preferovat. Jejich užití je dáno vybavením jednotlivých pracovišť. n

Dilatační souprava KAT firmy Olympus

Ohodnoťte tento článek!