Dne 9. prosince 2005 se setkali ministři pro zaměstnanost, sociální věci, zdravotnictví a ochranu spotřebitelů,

aby diskutovali o tom, jak je možné maximalizovat lidský kapitál, o migraci a demografických problémech v Evropě. „V blízké budoucnosti musíme dosáhnout skutečné mobility v rámci EU,“ řekl komisař Vladimír Špidla a dodal, že je třeba, aby na demografické změny reagovaly také „kvalitní veřejné služby“.

Debata se týkala také Zelené knihy „Konfrontace s demografickými změnami: nová solidarita mezi generacemi“ s novým cílem podpořit zaměstnanost zejména zvyšováním schopností a kvalifi kace pracovníků pomocí celoživotního učení, zajištění odpovídajícího řízení migračních toků a sladění rodinného a profesního života. Tyto otázky jsou v popředí zájmu EFN, jež se také zúčastnila konzultačního procesu. Doufejme, že se politika EU bude shodovat se zásadami EFN. Další informace:

http://www.fco. gov.uk/Files/kfi le/eu2005CC ESPHCA08-09dec,0.pdf


O autorovi: Hilda Vorlíčková prezidentka ČAS, viceprezidentka Stálého výboru sester při EU (vorlickova@mou.cz)

Ohodnoťte tento článek!