Dny otevřených dveří k mozkové mrtvici

Více než 150 lidí se zúčastnilo Dnů otevřených dveří věnovaných prevenci, příznakům a léčbě CMP neboli mozkové mrtvice, které uspořádalo neurologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati a. s. (KNTB) ve Zlíně.

Cílem bylo jednak zvýšit informovanost laické veřejnosti o tomto onemocnění, které stále častěji postihuje osoby v produktivním věku, jednak apelovat na kompetentní orgány k urychlenému systémovému řešení péče o CMP v ČR, které výrazně zaostává za jinými zeměmi Evropské unie.

Ohodnoťte tento článek!