Dny prediktivní, diagnostické a experimentální onkologie

V listopadu proběhla v Olomouci konference na téma novinky ve výzkumu, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Hlavním přínosem konference je vytváření prostoru pro dialog a přibližování onkologického výzkumu s klinickou praxí.

Je nesporné, že současný onkologický výzkum musí mít interdisciplinární charakter a je zde tedy nutná provázanost a spolupráce vědců a odborníků zaměřených na klinickou praxi. Součástí konference bylo také Sympozium o cílené biologické léčbě. Právě oblast cílené biologické léčby má podle odborníků velkou budoucnost, což dokazují i výsledky řady dosavadních studií. Biologická léčba dává naději v léčbě nádorů, na které dosud neexistovaly žádné preparáty, nebo výsledky terapie nebyly dosud příliš uspokojivé. Do studií je ve FN Olomouc zařazeno asi čtyřicet pacientů s pokročilými nádory, u nichž již nejsou jiné možnosti léčby. Všichni snášejí léčbu velmi dobře a dosavadní výsledky jsou velmi pozitivní.

Ohodnoťte tento článek!