Dny sterilizace

Zábavné učení na nemocničním lůžku

Ve dnech 25. až 26. května uskutečnila sekce sterilizace ČAS – pod patronací firem Johnson&Johnson a 3M – v Třinci své první pracovní dny. Mezi hosty byla místopředsedkyně OSPZ pí Dvořáková, ředitel tři necké nemocnice ing. Ferenc s hlavní sestrou pí Koppovou, viceprezidentka ČAS R. Wagnerová a další. V posluchárně zasedlo na 60 sester, nejvíce vrchních nebo staničních, z centrálních sterilizací celé republiky.

Přítomným byly poskytnuty informace o školské přípravě pracovníků centrálních sterilizací na Slovensku, o změnách v Zákoníku práce a chystaném zákonu o vzdělávání zdravotnických pracovníků, o úkolech, kterými se bude zabývat nově vzniklá ČAS po sloučení se Společností sester atd.

Centrální sterilizace patří mezi mladé obory, kde zatím není dořešena legislativa ani jednotné zařazení rizikových pracovišť a chybí možnost pomaturitního studia. Pracovníci centrální sterilizace pracují dnes na vysoké technické úrovni, a proto musí mít znalosti i z jiných oborů, protože svými finálními výrobky zasahují do všech oborů ve zdravotnictví. Během 1. pracovních dnů se hodnotila situace v jednotlivých regionech, byly stanoveny úkoly a vyjádřeno přesvědčení, že je nezbytné pravidelné setkávání této zdravotnické profese.

Marcela Nutilová, Centrální sterilizace, Baťova nemocnice, Zlín

Informační centrum EU při delegaci Evropské komise ČR se sídlem v Praze nabízí návštěvníkům informační a doku mentační materiál zaměřený na dětskou pro- blematiku. Toto spektrum rozšiřuje nyní o učební pomůcky – v dnešních dnech zcela nově – skládačku puzzle sestávající z 300 dílků, které je třeba složit podle vzoru. Výsledným obrazem je mapa Evropy, kterou děti dostanou jako součást hry.

V červnu tuto hru obdržela zdarma všechna dětská hematologická oddělení v ČR. Na 2. dětské klinice FN Motol předal „Evropu“ nemocným dětem moderátor P. Jančařík. Informační centrum nabízí již nyní hru všem školám při nemocnicích ČR a samozřejmě všem dětem, které o ni projeví zájem.

Bližší informace můžete získat na t. č. 02/216 10 143. Adresa: Rytířská 31, 110 00 Praha 1.

–jš–

Foto archív Informačního centra

Omluva autorky článku z č. 4/2000

Autorka článku Dezinfekce nástrojů a pomůcek Gabriela Lasotová se omlouvá, že v článku došlo k záměně chemické sloučeniny. Správně mělo být perosloučenina a ne kyselina porooctová.

Red.

Ohodnoťte tento článek!