Dobrovolníci pražských nemocnic slavili

V polovině září patřily Žluté lázně v Praze dobrovolníkům v nemocnicích.

Dobrovolníci

Na programu byly ukázky dobrovolnických aktivit, canisterapie a zooterapie, výtvarné dílny, tance vsedě a trénování paměti. Akci připravila Pražská nemocniční pětka, kterou tvoří zástupci pěti pražských nemocnic (FN v Motole, FTNsP, FNKV, VFN a ÚVN Praha), kde dobrovolníci pomáhají. Dobrovolnický happening byl vyvrcholením celoročních aktivit zaměřených na propagaci dobrovolnictví ve zdravotnictví. Tato oblast pomáhání má v ČR více než desetiletou tradici.

Mezitím působilo jen v pražských nemocnicích více než tisíc dobrovolníků, kteří věnovali pacientům desítky tisíc hodin a uspořádali pro ně stovky akcí. Přinášejí do nemocnic více lidského kontaktu, rozptýlení a dobré nálady. Mohou významně ovlivnit psychickou pohodu hospitalizovaných osob, která je důležitá pro úspěšný průběh léčby. Příjemným zjištěním je zejména fakt, že zájem o pomáhání v nemocnicích stále stoupá a téměř denně se hlásí noví dobrovolníci.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!