Dobrovolnictví v Domově pro seniory

V rámci akreditovaného programu Dobrovolnického centra ADRA byl na jaře 2004 uspořádán první nábor a navazující hromadné školení zájemců o dobrovolnickou činnost mezi seniory v naší frýdecko-místecké pobočce.

Přesto, že náš Domov pro seniory byl jedním z prvních zařízení, do kterého začali dobrovolníci ve Frýdku-Místku docházet, zájem o tuto činnost předčil naše očekávání.

Od jara 2004 se do programu pobočky Dobrovolnického centra ADRA ve Frýdku-Místku zapojilo více než čtyřicet dobrovolníků, kteří našim klientům věnovali ze svého času přibližně tři tisíce hodin. Lidé, kteří za našimi seniory docházejí, se rekrutují nejen z řad studentů, lidí evidovaných na úřadu práce a osob zaměstnaných, ale jsou mezi nimi také maminky na mateřské dovolené či samotní senioři.

Povídání, křížovky a procházky

Hlavním cílem a posláním našeho Domova pro seniory je poskytovat všem jeho obyvatelům komplexní péči, a to nejen po stránce zdravotní a ošetřovatelské, ale také po stránce psychické a duchovní.

Mezi našimi klienty jsou jak lidé fyzicky a mentálně zdatní, tak ti, kteří potřebují celodenní ošetřovatelskou péči, jež je pro ošetřující personál natolik fyzicky a časově náročná, že mu nezbývá mnoho prostoru pro psychickou podporu těchto lidí a smysluplné zaplnění jejich volného času, zejména v odpoledních hodinách a o víkendech. A právě zde se snažíme v co největší míře využívat „našich“ dobrovolníků. Každý z nich tráví v průměru tři hodiny týdně s jedním z obyvatel našeho zařízení. Náplň je různá. Někteří si společně čtou, povídají a luští křížovky, jiní třeba hrají společenské hry nebo chodí na procházky.

Pečlivý výběr a souhlas

Výběr vhodného obyvatele – seniora -je pro navázání kontaktu s dobrovolníkem podmíněn především jeho zájmem o seznámení s novým člověkem. Před nástupem nového dobrovolníka do našeho zařízení je proto klient domova seznámen se smyslem dobrovolnictví a také s paletou činností, které mohou společně vykonávat. Jestliže náš klient o tuto nabídku projeví zájem, je s dobrovolníkem seznámen, avšak další činnosti a frekvence návštěv již závisejí na jejich společné domluvě.

„Náhrada“ rodiny Mezi obyvateli našeho

Domova pro seniory jsou lidé zcela osamocení, kteří nemají žádné blízké příbuzné, jsou zde lidé částečně i zcela imobilní, a v neposlední řadě také noví obyvatelé, kteří procházejí tzv. adaptační fází, kdy si zvykají na nové prostředí, kolektiv a způsob života.

A právě těmto skupinám klientů se snažíme dobrovolníky doporučit, neboť v mnoha případech mohou „suplovat“ chybějící rodinu či pomáhat nově příchozím klientům zvyknout si na nové prostředí.

Spokojenost na obou stranách

Mezi klienty a jejich dobrovolníky vznikají mnohdy velice pevné vazby a přátelské vztahy. Téměř po třech letech, kdy dobrovolníci do našeho zařízení docházejí, můžeme říci, že dobrovolnictví má smysl a je přínosem nejen pro naše klienty a samotné dobrovolníky, ale v neposlední řadě také pro personál domova. Od chvíle, kdy se dobrovolníci stali nedílnou součástí našeho Domova pro seniory, ubylo mezi obyvateli vzájemných konfl iktů, jsou spokojenější, klidnější a na své „kamarády“ se vždy velice těší. Také samotní dobrovolníci našli mezi našimi klienty nové přátele, a přestože nejsou za svou činnost finančně nijak odměňováni, rádi se za svými seniory vracejí a těší se na jejich rozzářené oči.


SOUHRN

V lednu roku 2004 bylo ve Frýdku-Místku otevřeno Dobrovolnické centrum ADRA, pobočka občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. Toto dobrovolnické centrum má Ministerstvem vnitra ČR akreditován program, jenž se zaměřuje na pomoc seniorům, imigrantům a lidem tělesně postiženým.

SUMMARY

In January 2004 the Volunteer center of ADRA, a branch of the civic association ADRA seated in Prague, was open in Frydek-Mistek. This volunteer center has a programme, accredited by the Ministry of Internal Affairs of the CR, which aims to help the seniors, immigrants and handicapped people.


O autorovi: Monika Turčeková, sociální pracovnice, koordinátor dobrovolníků Domov pro seniory, Frýdek-Místek (m.turcekova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!