Dokumentace nesmí být nutným zlem

Výměna novorozeňat v třebíčské nemocnici rozčeřila hladinu pozornosti veřejnosti, mimořádně ale zasáhla zdravotníky. Vždyť každá z jejich specializací má své problémy, jejichž chybné vyřešení může fatálně zasáhnout do života klienta či pacienta. Není na nás, abychom vyslovovali soudy, ostatně všechny okolnosti zná skutečně pravdivě málokdo, ale zamyslet bychom se měli nad tím, co se celou kauzou táhne jako červená nit – nad vedením ošetřovatelské dokumentace. I my v redakci se totiž stále setkáváme s názory, že zdržuje od práce s pacienty, je zbytečná, k ničemu… Oslovily jsme některé z vás a požádaly o názor, případně odpověď na následující tři otázky.

1. Připusťme, že byste se ocitla ve stejné situaci jako ony sestry před rokem. Jak byste se zachovala? 2. Změní tento případ nějakým způsobem váš pohled na vedení sesterské zdravotnické dokumentace? 3. Kde vidíte největší problémy ve vedení sesterské zdravotnické dokumentace?

Marcela Janotová, Mediscan Group, s. r. o., Praha

1.Nevím, jestli bych si připustila tuto svízelnou situaci jako sestry v Třebíči. Když tak nad tím uvažuji, musím se zeptat, jak staré ty sestřičky jsou, jak dlouho pracují ve zdravotnictví, zda jsou to sestry pracující s odborným dohledem nebo bez dohledu apod. Předpokládám, že to byly mladé sestřičky, ale tím nechci nic naznačit.

Jen si připouštím určité rozmary mládí, nedomyšlení katastrofálních dopadů a někdy i lehkovážnost. Vzpomínám na své začátky před více než 20 lety, kdy jsem coby „elévka“ aplikovala ATB i. m., a ordinace zněla i. v.! Polilo mě horko a okamžitě jsem tuto chybu sdělila ošetřujícímu lékaři. Mávl rukou se slovy, že antibiotika budou účinkovat o pár minut později… Myslím, že jde o osobní přístup jednotlivce, větší či menší míru zodpovědnosti, která mu je dána do vínku!

2. Absolutně nezmění. Dokumentace se musí řádně a pečlivě vést!

3. Možná se sesterská dokumentace v některých ZZ podceňuje ze strany lékařů nebo i sester, tudíž se „nějak“ vypisuje… Aby se neřeklo! A pak to je o soustavné výchově zdravotníků a jejich přesvědčování o jejím správném vedení. Někdy se přistupuje k dokumentaci jako k nutnému zlu, ale člověk s právnickým povědomím si legislativní dopady uvědomuje. Čas k vyplňování sesterské dokumentace se musí vždy najít! Bez komentáře!

Zuzana Váchová, Asklepion – Klinika a institut estetické medicíny, Praha

1.Situaci bych řešila hned po zjištění údajů o váze novorozenců, hledala bych vysvětlení o rozdílnosti váhy, kontaktovala kolegyně, které se mnou byly ve službě a snažila se pro to najít správné vysvětlení. Pokud bychom nebyly schopny to vysvětlit a nedošly ke správnému závěru, kontaktovala bych svého nadřízeného a snažila se s ním nastalou situaci řešit.

2. Na tuto otázku nedokážu adekvátně odpovědět, jelikož ani nevím, jak má správná sesterská dokumentace vypadat. Když jsem před třemi roky odcházela z nemocnice, tak se teprve zaváděla, takže to bylo v začátcích a dnes už vypadá určitě jinak. A to je vlastně odpověď i na následující otázku.

Soňa Nogová, Psychiatrická ambulance Frýdek-Místek

Kde vidím největší problémy ve vedení sesterské zdravotnické dokumentace? Situace, která se stala, je pro rodiče nepředstavitelná a jejich pohledem také neomluvitelná. Určitě jsem pro nějaké potrestání sester, ale ne vězením, jak údajně požadovali rodiče. Jednalo se o selhání lidského faktoru, snad kvůli únavě.

Něco takového se nesmí sestrám stávat, jsou na to patřičně vyškoleny a vědí, jaká zodpovědnost na nich je. Velká chyba byla, že si podivnou situaci neprověřily, nesouhlasila váha a bylo jednodušší to přepsat. Ale také myslím, že vše měl zkontrolovat lékař, protože sestra je „jen“ sestra a pod vše se podepisuje další výše postavená osoba. Takže v tomto případě, bohužel, selhalo více lidí, jak sestry, tak lékaři, kteří vše nezkontrolovali nebo neprověřili.

Těžko říct, z jakého důvodu se vše stalo, jestli únavná směna, osobní potíže, přepracovanost, prostě cokoli. Jsou to sice profesionálové, ale také jen lidé, kteří můžou selhat. Já bych navrhovala kárné opatření, nějakou dobu bez prémií nebo pokutu, ale asi bych nebyla pro výpověď, protože věřím, že všichni tito lidé jsou už dávno potrestáni celým případem a svou vinu si ponesou celý život.

Ale berme to i z té lepší stránky, děti jsou zdravé, mají milující rodiče a přišlo se na to vcelku včas. Horší by to bylo po několika letech nebo kdyby jiné dítě vyrůstalo u rodičů, kteří ho týrají, nemilují atd. Takže při vší smůle měli všichni aspoň v tomhle štěstí a i když je to pro rodiče velice těžké, věřím, že se vše časem spraví a aspoň získají skvělé přátele. Už jim nepomůže někoho trestat, stalo se a je třeba vše napravit.

D. S., Vojenská nemocnice Olomouc

1.Kdybych se já ocitla v podobné situaci a zjistila, že jsou v sesterské zdravotnické dokumentaci ohledně narození novorozenců nějaké nejasnosti a že u nich nesedí původní porodní hmotnosti, zcela určitě bych promluvila se všemi, kteří v ten určitý den sloužili a starali se o novorozence, popř. zapisovali údaje do zdravotnické dokumentace.

A informovala bych lékaře, aby se vše co nejrychleji a správně vyřešilo. Pozměňování a přepisování údajů ve zdravotnické dokumentaci v této bezpochyby závažné situaci, jakou záměna novorozenců zcela určitě je, je naprosto nepochopitelné.

2. a 3. Myslím si, že vedení sesterské zdravotnické dokumentace je věc nesmírně nutná a důležitá -v tomto se můj názor na sesterskou zdravotnickou dokumentaci nezměnil, i když připouštím, že některá pracoviště jsou přehlcena vyplňováním zbytečně složité a zdlouhavé dokumentace, sestrám její vyplňování zabírá spoustu času, který chybí na samotnou péči o pacienty. Sesterská zdravotnická dokumentace by měla být jasná, srozumitelná a přehledná, aby se v ní dalo lehce a snadno orientovat. Po každém zápisu by měl následovat podpis sestry s razítkem (ihned pod zapsané údaje), aby se v dokumentaci nic nemohlo měnit a přepisovat.


Za loňskou záměnu novorozenců v třebíčské nemocnici jsou zodpovědné dvě zdravotní sestry a dalších pět zdravotníků. Vedení nemocnice se proto rozhodlo udělit zdravotníkům tresty od zrušení pracovního poměru po napomenutí… „Sestry neumí doložit některé kroky, které 9. prosince učinily. U jedné z nich však došlo k pozměňování dokumentace, u další ke změně údajů ve zdravotnické dokumentaci.

Nebyl to zřejmě úmysl, sestry nepovažovaly za nutné učinit některé náležitosti, které jim ukládá zákon,“ řekl ředitel třebíčské nemocnice Petr Mayer. Následně však přiznal, že sestry matkám zhruba tři hodiny po porodu přinesly už nevlastní děti. Když se druhý den zjistilo, že u novorozených děvčat nesouhlasí původní hmotnosti, došlo k úmyslnému pozměnění údajů. (Citace z tisku, říjen 2007)


Připravily Mgr. Dana Frantálová Ester Kopecká, DiS.

Ohodnoťte tento článek!