Domácí péče o pacienta s karcinomem pankreatu

Domácí péče je založena na poskytování zdravotní péče v domácím prostředí. Zlepšuje především psychický stav klienta. Podle vlastních zkušeností mohu říci, že se jedná o práci mnohem náročnější než v klasickém zdravotnickém zařízení. Nejde pouze o zručnost sestry, schopnost samostatně pracovat a zhodnotit zdravotní stav pacienta. Jedná se především o psychickou podporu dotyčného, včetně spolupráce s celou rodinou.

SUMMARY

Home care is a health care provided in the home of the patient, it improves his psychological status. From my own experience I can say that it is much more demanding than the care provided in traditional health care setting. The nurse has to be skillful, able to work independently and assess the patient’s status. Most important is the psychological support of the patient and his family.

Narůstající výskyt karcinomu pankreatu ve vyspělých zemích na sebe obrací v posledním desetiletí pozornost. Karcinom pankreatu je devastujícím onemocněním, které vede během jednoho roku k smrti u 80 % nemocných. V našich podmínkách postihuje především silné kuřáky, nemocné s alkoholickou pankreatitidou a obézní.

Pankreas je druhá objemná žláza připojená na střevní rouru. Při zadní stěně dutiny břišní kříží slinivka břišní páteř, pravý konec se vkládá do podkovitého ohbí dvanáctníku, levý konec se přibližuje ke slezině. Od levého konce k pravému probíhá pankreatický vývod, který se v pravém konci pankreatu spojuje se žlučovodem přicházejícím od jater a spolu s ním prostupuje stěnu dvanáctníku a společným otvorem ústí do dutiny střevní.

Kazuistika

Klient, 55 let, karcinom slinivky břišní, po prodělané chemoterapii, na Mst. cosinus (na opiátech – morphin), nechutenství a dehydratace. Klient byl předán do Agentury domácí péče z ordinace praktického lékaře. Přetrvává spolupráce s ošetřujícím lékařem chirurgické ambulance.

Průběh péče1. den: Došlo k seznámení se s klientem a jeho rodinou. Klient má velmi dobré rodinné zázemí, všichni jsou ochotni spolupracovat. Trpí velkými bolestmi celého těla, především horní části břicha, je silně dehydratovaný (kůže žlutá, povadlá), apatický, vyčerpaný, těžko zodpovídal kladené otázky. Fyziologické funkce: hypotenze, pulz málo hmatný, rychlý, nitkovitý, teplota je zvýšená, celkový zdravotní stav je kritický.

Léčba 1. den: Ošetřujícím lékařem byl zaveden intravenózně F 1/1. Rodinu jsem poučila o případných nežádoucích reakcích v místě vpichu (otok, pálení, alergická reakce), nechala jsem jim na sebe telefonní kontakt. Po F 1/1 jsem nasadila glukózu. Po dokapání mě rodina telefonicky informovala. Poté jsem klienta od infuzní terapie odpojila. Společně s rodinou jsme klienta psychicky podporovali a uložili jsme ho do úlevové polohy.

2. den: Klientův stav se od včerejšího dne nezměnil, opět jsem aplikovala infuzi F 1/1 a glukózy, sledovala jsem fyziologické funkce. Pacient byl vyčerpaný, stále pospával. Rodina stejně jako klient potřebovala psychickou podporu. Vyslechla jsem všechna jejich trápení a obavy z případné smrti jejich milovaného člověka, pokusila jsem se je uklidnit.

3. den: Objevila se alergická reakce v místě vpichu, proto jsem kanylu vyndala. Ihned jsem telefonicky informovala ošetřujícího lékaře, tentýž den jsem aplikovala F 1/1, poté glukózu i. v. asi 10 min. Klient si stěžoval na větší bolest, zajistili jsme úlevovou polohu. Provedli jsme masáž zad a promazání celého těla, prevence dekubitů. Sledovala jsem fyziologické funkce. Teplota 38,5 °C (přiložili jsme studené zábaly). Rodina mě měla telefonicky informovat o dalším průběhu zdravotního stavu klienta.

4. den: Stav se výrazně zhoršil, opět jsem aplikovala kontinuálně infuze F 1/1 s NaCl a glukózu i. v. podle ordinace ošetřujícího lékaře. Teplota 38,8 °C (opět zábaly ke snížení teploty), pravidelné polohování, prevence dekubitů, psychická podpora rodiny.

5. den: U klienta došlo k multiorgánovému selhání, v 5.45 hod. exitus za přítomnosti rodiny.

Ošetřovatelské diagnózy: – karcinom pankreatu – hepatitida dehydratace a ztráta elektrolytůúbytek hmotnosti a silnechutenství, nauzeahypotenze

Závěr

Klient zemřel v klidu, důstojně v prostředí domova za podpory své rodiny. Rodina byla po celou dobu psychicky podporována a postupně připravována na odchod milovaného blízkého člověka. Klient byl po celou dobu ošetřování i přes značnou bolest a utrpení velmi klidný a smířlivý. Bohužel prognóza u karcinomu pankreatu není příliš příznivá.


Petra Šenkýřová, Domácí péče Třeboň (Senkyrova29@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!