Dotační řízení pro zdravotnictví a sociální služby

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje vyhlásilo řízení na poskytnutí dotací pro rok 2008 na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví. Program 1 – Program podpory nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče na území Jihomoravského kraje – je určen pro projekty zaměřené na rozvoj (zkvalitnění), rozšíření ošetřovatelské nebo jiné zdravotní péče, která je poskytována pracovníky podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a všech typů lékařské péče související s poskytováním ošetřovatelské péče, která je poskytovaná pracovníky podle zákona č. 95/2004 Sb., zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Tato péče je poskytována žadatelem zejména ve vlastním sociálním prostředí pacientů (včetně zařízení sociálních služeb), působnost žadatele je vymezena územím kraje, který má na poskytování péče zájem. Dále je program určen projektům zaměřeným na vybavení půjčoven zdravotnických pomůcek zejména elektricky polohovatelnými lůžky a na rozšíření domácí ošetřovatelské péče a rehabilitaci.

Program 2 – Program podpory činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotní osvěty a prevence na území Jihomoravského kraje – je určen na podporu činnosti NNO působících ve zdravotní oblasti a zaměřujících se na zdravotnickou osvětu, prevenci závažných civilizačních onemocnění. Více info na webu KÚ Jihomoravského kraje, Odbor zdravotnictví, Brno www.kr-jihomoravsky.cz

Ohodnoťte tento článek!