Druhý den pro sestru aneb Sestra jako matka

Poslední listopadový čtvrtek proběhla v Olomouci druhá konference triptychu 1 den pro sestru, která se tentokrát nesla v duchu motta Sestra jako matka.

konference 1 den pro sestru

Program konference byl bohatý. V prvním bloku zazněla přednáška Psychické problémy a komplikace týkající se těhotenství, porodu a mateřství. Doc. MUDr. Ján Praško, CSc., věnoval své sdělení depresím, úzkostným poruchám, rizikovým faktorům, možnostem léčby apod. Položme si další otázku: Je lepší být sestrou a znát možné nepříznivé následky, nebo ne?

Psycholožka PhDr. Zdeňka Žídková se zaměřila na problematiku prostředí nemocnice z pohledu sestry, strach a úzkost, psychologický dopad zdravotnických informací, na placebo a noncebo efekt, reakce sestry na setkávání se s nemocí a zvládání negativních emocí. „Komunikuji, tedy jsem“ – tím zahájila svou prezentaci Lidskost jako základ komunikace primářka MUDr. Anežka Ticháčková, zástupkyně přednosty pro LP Kliniky psychiatrie LF UP a FN Olomouc. Vše další se neslo v duchu otázky, jakým způsobem komunikovat v době, kdy je hlavní důraz kladen na techniku, a další potřeby, jako je pochopení, uznání, vlídnost, vyrovnanost stojí v pozadí…

První blok uzavřela opět PhDr. Zdeňka Žídková s prezentací na téma Je sestra starostlivější matkou? V druhé části se Bc. Anna Skalická, zastupující prezidentka ČAS, zaměřila na další praktické otázky, např. priority MZ ČR, které by měly vést ke zlepšení práce sester, informací o realizaci platových podmínek a jejich uskutečňování v praxi, připravovaných změn zákonů a vyhlášek v oblasti vzdělávání, dále ke zlepšení pracovních podmínek pro sestry a zakládání mateřských škol při nemocnicích, peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku atd. Jaké máme postoje k sobě samým a vliv vztahů v rodině?

Základní potřeby v dětství, učení se zranitelnosti/odolnosti, jádrová a kognitivní schémata, traumatické emoce, formativní vlivy, stresové události… to vše a mnoho dalšího uváděl ve svém dalším proslovu docent Praško. Závěr konference patřil vrchní sestře psychiatrické kliniky FN Olomouc Soně Matyášové a tématu „konflikt rolí“, tzn. role ženy, role sestry, nároky kladené na profesi sestry, důvody odkladu mateřské dovolené, jak sladit péči o rodinu s prací, jak umožnit maminkám snadnější návrat…

Stejně jako v případě první konference triptychu pořádané koncem listopadu v Brně (Sestra jako osobnost) byla i tentokrát organizátorem divize Medical Services vydavatelského domu Mladá fronta a. s., za podpory České asociace sester, odborných garantů doc. MUDr. Jána Praška, CSc., přednosty psychiatrické kliniky FN Olomouc a univerzitního profesora prof. PhDr. Jara Křivohlavého, CSc. Partnerem celého projektu je společnost Apotex, mediálními partnery časopisy Sestra a Zdravotnictví a medicína vydavatelství Mladá fronta.

Poslední konference triptychu Jeden den pro sestru s podtitulem Sestra jako žena se uskuteční dne 3. 12. v pražském IKEM. Více se o vydavatelských aktivitách a pořádaných akcích divize Medical Services dozvíte na www.medical-services.cz

Ohodnoťte tento článek!