EDITORIAL


O praktičnosti morálky a svátku sester

Blíží se 12. květen a kromě toho, že je to sympatické datum, je to i svátek sester. Můžeme se na chvíli zastavit, zorientovat v prostoru a čase a říci si, kdo jsme, kde jsme a co chceme dál. Od dob, kdy žila Florence Nightingaleová, nestorka sester, uběhlo pár desítek let a historicky to není tak mnoho. Ale ohromnými změnami, které toto století přineslo, se datum jejího narození od nás vzdálilo na milióny let. Stačí jen srovnat, jak se ošetřovalo tenkrát a jak se ošetřuje dnes. Podíváme-li se však na morální hodnoty – profesní i lidské – které ve své době uznávala a praktikovala slavná Florence, uvědomíme si, že zkušenosti generací jsou na morálku slabé.

Civilizované, kulturní společnosti přišly rychle na to, že vedle zákoníku je dobré, když existuje ještě daleko volnější, ale i širší soubor různých pravidel, která upravují lidské chování v nekriminálních situacích, tedy etika. Například zákon říká, že když ukradnu něco většího a chytí mne při tom, budu zavřen. Morálka doplňuje, že se ovšem nesluší krást ani věci malé a i když mne nikdo nevidí. Nesluší se podobně být na lidi zlý, nedržet slovo, dávat vědomě nepravdivé informace atd.

Moudrý člověk přijme etické pravidlo jednou provždy, a tím ušetří spoustu problémů nejen sobě, ale i ostatním. Nemusí se také stále rozhodovat, čímž získá spoustu času pro to, aby mohl dělat něco pořádného. A pak, co si budeme předstírat, nikdy nevíte, jestli na vás přece jen někdo nekouká.

Představuji si všechny ty, kdo drží náš svět pohromadě uznáváním zcela jiných pravidel, a také na druhé straně všechny, komu ani není možné za všechno, co dávají, dost dobře zaplatit. Jak by to asi fungovalo, kdyby si lékař či sestra za záchranu mladého pacienta účtovali poměrný díl z toho, co ještě vydělá, podobně jako právníci vyžadují tisíce korun za každé rozevření desek u miliónových kauz? Představme si, kdyby se všichni chovali nejen tržně, ale i eticky. Jak hospodárné počínání – ve smyslu toho, oč ekonomika nakonec usiluje, tj. rozmnožení statků – by to bylo.

Přeji vám, milé sestry, za redakci, vydavatele i sebe nádherný 12. květen!

PhDr. Jarmila Škubová

Ohodnoťte tento článek!