EDITORIAL

Milé sestry,

dovolte mi trochu pýchy. Veletrh zdravotnických potřeb, stánek naší firmy, běžný výstavní den. S potěšením, z odstupu sleduji zájem o náš časopis, barevný, na pěkném papíře, a uvědomuji si, jak velkou cestu jsme všichni společně urazili.

Kolik lidí argumentovalo, že v oboru ošetřovatelská péče není možné profesní časopis uživit. Výzkum, nové léčebné postupy, to všechno proběhne v lékařských časopisech a zapřažené sestry nemají ani čas ani invenci na to, aby byly schopny vytvářet nějaké systematické teoretické zázemí. A vida. Vedle Heilberufe, naší německé „sestry“, která je krásná a kterou odebírám, dnes naše Sestra nevypadá vůbec jako nějaká chudá příbuzná ze zapadákova za horami, ale spíše jako sestra z rodiny.

Sympaťák, který právě listuje naším časopisem, je mladý, schopný lékař z významné pražské nemocnice. Vypadá zaujatě, tu si něco zběžně pročte, tu zalistuje a já jako polichocená šéfredaktorka se chci nenápadně přiblížit, abych mu dala možnost vyjádřit ocenění i ústně. Než se však rozhodnu, lékař si zřejmě uvědomí, že on, graduovaný žák Aeskulapův by mohl být přistižen, jak listuje časopisem pro sestry, trochu se zarazí, rozhlédne kolem, ale protože nechce o to, co jej zaujalo, přijít, přehne Sestru tak, aby nebyla vidět titulní strana, a odchází.

Ani se na něj vlastně nezlobím, letitý úzus vševědoucího lékaře a jeho vůli mlčky vykonávající sestry je příliš zažitý. A přitom celá scéna vlastně symbolizuje to, že už je tady uvědomění si profese, její funkční a rozvíjející se platforma, to, že stupeň po stupni tu pyramidu sesterského vědění a péče stavíme. A za pár let můžeme být už zase dál a časopis nebude nutno před kolegy schovávat.

A nakonec ze škodolibosti historku: V noblesnější pražské společnosti se jeden lékař nafukoval důležitostí vlastní i své profese, jejíž nekonečné zásluhy nalézal už v antické době. „Jak si například vyvětlujete, pane spisovateli,“ zeptal se přítomného Jaroslava Haška, „že se už ve starém Římě mnozí jedinci dožívali enormně vysokého věku?“

„Já si to vysvětluji tím, pane doktore,“ odvětil skromně humorista, „že tehdy lékařská věda nebyla ještě tak rozvinutá.“

Vaše Sestra sester

PhDr. Jarmila Škubová

Ohodnoťte tento článek!