Editorial

EDITORIAL

Když musíš, tak musíš

Také se vám ta reklama tolik líbí? Blonďatá holčička a loupežné přepadení kvůli čokoládovému pišingru. Skvělá audiovizuální technika dvacátého prvního století, invence a profesionalita tvůrců a tomu odpovídající spousta peněz na jednu z nejubožejších myšlenek v historii lidstva – Když musíš, tak musíš. Andílek jdoucí za svým je ďábelsky působivý a já jen doufám, že tuto větu, dobře vrytou do paměti svých potomků, uslyší původci pseudodílka, až je budou jednou jejich děti uklízet někam, aby nepřekáželi.

Mne napadá jiná pravda, vzdáleností od té první představující dějiny kulturního lidstva. Od primitivních popudů vztyčujícího se lidoopa po lidi myslící víc na druhé než na sebe. Nemusí to být hned matka Tereza, může to být třeba dívka, vlastně jen o několik let starší než malá, zneužitá lupička oplatků. Dívka žákyňka, kterou jsem viděla v jedné nemocnici u lůžka umírající opuštěné ženy a která se slzami v očích bojovala s právě pochopeným fenoménem smrti a s touhou utéci od břehu Řeky mrtvých do slunného odpoledne se vším báječným, zajímavým a životným, co může mladé, pohledné holce nabídnout. Neutekla; když jsem se vracela, byla tam stále.

A uvědomila jsem si, jak jsem hrdá na všechny ty mladé adeptky našeho povolání, zdaleka ne vždy a všude dokonalé, které ve světě proklamovaného sobectví volí službu potřebným, jako by už ve svém mládí znaly tu pravdu – dávat je víc než brát. Ve světě, kdy hrdinky virtuálních médií pálí kolem sebe jako praštěné, jako by nebylo už tak dost rambů s vypláchnutým mozkem. Jenže lidskou společnost odedávna drží pohromadě ti, co tvoří, ať už jde o domy, umění nebo lidské vztahy, ne ti, co boří.

A tak všechny naše mladé sestry, nedejte se zmást. Svět více než sílu primitivů ve skutečnosti oceňuje sílu těch, kdo dokáží vydržet u těžce nemocného dítěte, umírajícího starce a třeba i u naříkajícího mládence, ve kterého se změní každý rambousek s kulometem, když mu jiný hrdina s kulometem ustřelí kus těla. A slogan „Když musíš, tak musíš“? To by se hodilo spíše do reklamy na záchodové mísy, ne?

Vaše Sestra sester

PhDr. Jarmila Škubová

Ohodnoťte tento článek!