Editorial

V listopadovém čísle jsme věnovali prostor mj. také zajímavým a alarmujícím výsledkům šetření věnovaného monitoringu pracovních podmínek zdravotníků v ČR, který v období červen až červenec 2013 uskutečnila Česká asociace sester (Sestra 11/2013, str. 7, případně www.cnna. cz). Lidé z vašeho oboru, pohybující se pracovně v segmentu zdravotnictví, nejsou pravděpodobně výsledky nijak závratně překvapeni, situaci ve zdravotnictví všichni dobře znáte, a to včetně nedostatků, se kterými se v každodenní praxi setkáváte. Proto nebudu ani v rámci tohoto sloupku zacházet do detailů, jaké skutečnosti výzkum „odhalil“ a jaké závěry a doporučení z toho plynou, zaměřím se toliko na důležitou a snad i pro budoucnost českého zdravotnictví aktuální zprávu s příslibem „nápravy“. Ministr Holcát obnovil ve struktuře ministerstva zdravotnictví pozici hlavní sestry ČR, kterou se s platností od 1. 11. 2013 stala Mgr. Alena Šmídová, dosavadní vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací Odboru vzdělávání a vědy na MZ ČR. Zaměřme se na termín „obnovil“. Tato funkce byla na ministerstvu aktivní již v 90. letech 20. století a poslední hlavní sestrou republiky byla ještě v roce 2001 Jindra Pavlicová, stávající místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS, pedagožka, odborná garantka a koordinátorka vzdělávacích projektů a držitelka státního vyznamenání, medaile Za zásluhy udělené prezidentem republiky v roce 2008. Uvidíme, co přinesou následující týdny a měsíce, rozhodně je ale pozice vysokého zástupce nelékařů na ministerstvu dobrým krokem vpřed, a i když určitě nepůjde o „práci“ z jednodušších, spíše naopak, přejeme magistře Šmídové hodně štěstí, ale možná i sil a nervů do nelehkých jednání, která ji čekají. Rozhovor s Mgr. Alenou Šmídovou, ale i s její předchůdkyní Jindrou Pavlicovou najdete v lednové Sestře!
Závěrem ještě ze zdánlivě jiného, trochu „odlehčenějšího“ soudku. Úvod tohoto editorialu patřil pracovním podmínkám zdravotníků v ČR… Součástí zmiňovaného šetření byly i položky mapující vnímání ohodnocení vlastní práce. Je spravedlivé, či nespravedlivé, odpovídající, či neodpovídající atd.? Odpověď si vyberte sami, bude ale pravděpodobně většinově velmi podobná tak, jak je situace v této oblasti již léta neměnná či prokazuje spíše zhoršující se tendenci. Odměnou za práci by samozřejmě měla být (adekvátní) každoměsíční finanční položka objevující se na účtu zaměstnance, ale odměnou mohou být i slova díků. Odvádíte fyzicky i psychicky náročnou práci, máte ve svých rukou to nejcennější, co lidé mají, jejich zdraví – každý den se snažíte napravovat drobnější, ale i fatální „šrámy“ na těle i duši vašich pacientů a slov díků se bohužel mnohdy nedočkáte. Z úst pacientů, ale ani vrcholných zástupců naší společnosti. Věřím, že toto zamrzí! Naším poděkováním vám všem je ale tradiční soutěž Sestra roku, jejíž 14. ročník je právě aktuální. Podrobnosti najdete na www.sestraroku.cz a uzávěrka přihlášek je 31. prosince 2013. Těšíme se na setkání s vámi 20. března 2014 v pražském Paláci Žofín u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže!

1)
R
Ohodnoťte tento článek!