Editorial

S lehkou parafrází literárního kritika můžeme nově konstatovat: „Tak máme dalšího ministra, paní Müllerová…“ Nebo ještě doslovněji ústy jiného: „Král je mrtev! Ať žije král!“ Ano, máme novou vládu a s ní i nového ministra zdravotnictví. Tolik fakta posledních dní, co k tomu vedlo, víme, a co bude následovat, uvidíme! Dnes zatím můžeme novému panu ministrovi pouze popřát hodně sil, nervů, energie, odvahy a zarputilosti dostát svým cílům, ideálům a slibům, a to jak těm vysloveným, tak i těm, které z jeho úst ještě uslyšíme. Nebude to mít totiž vůbec lehké, stejně tak jako to neměli od začátku snadné ani jeho předchůdci, protože křeslo ministra zdravotnictví je horké, a to nejen u nás. Když už zmiňujeme předchůdce, napadá mne, kolik jsem jich od roku 2005, kdy já sedím na podstatně méně exponované židli šéfredaktorky jednoho z domácích časopisů pro nelékaře, zažila. Sedm! Měli své cíle, své manažerské posedlosti, své často opakované mantry… Jakou bude prosazovat a kam se bude ubírat zdravotnictví po právě nově nastoupivším ministrovi Němečkovi? Ministryně Emmerová měla zaklínadlo „zdravotní knížka“, doktor Rath oddlužil fakultní nemocnice, nařídil zvednout platy, zvýšil platby za státní pojištěnce. Ministr Julínek proslul zavedením poplatků! Šel do řešení problémů čelem a sklidil pochvalu i nemalou kritiku. Inženýrka architektka Filipiová nezískala svůj titul na vysoké škole ekonomické, ale na ČVUT. Nic proti, šance měla, a jak sama říkala „viděla a posuzovala zdravotnictví z vozíku očima pacienta“. Ani tak neuspěla. Její následovnici Daně Juráskové byl čas předem vyměřen a jako ministryně úřednické vlády tak měla od začátku jasný termín ukončení funkce. I když i ten se pak vlastně trochu změnil. Její mantrou byla tehdy např. komora nelékařů. Co by ale bývalo bylo, kdyby měla více času: Nová koncepce zdravotnictví? Možná!? Pak se úřadu ujal doktor Heger, který prosazoval mimo jiné standardy vs. nadstandardy a „osekal“ úhradovou vyhlášku… Pomyslný vaz mu zlomily předčasné volby, které do křesla ministra vynesly doktora Holcáta. Ten opět zvedl platby za státní pojištěnce a zrušil nemocniční poplatky či poplatky za položku na receptu. A nyní máme v úřadě dalšího nového ministra. Přínos předcházejících vůdců resortu zdravotnictví jsem, pravda, hodně zjednodušila a zkratkovitě si vybrala pouze něco málo. Co v hrubé kostce plánuje ministr Němeček? Medializována byla jeho další iniciativa na poli poplatků za státní pojištěnce, stabilizace a předvídatelnost celého systému. Doufejme tedy v jeho správná manažerská rozhodnutí, v jeho schopnost vést, předvídat, poučit se z nezdarů minulosti, strategicky vyvést loď českého zdravotnictví do klidnějších vod, stabilizovat situaci i celý systém. Idealistické přání? Kdoví, ale třeba se to jednou opravdu už někomu povede a proč ne třeba právě jemu?!

ŠÉFREDAKTORKA

1)
R
Ohodnoťte tento článek!