Edukace nastávajících maminek s dg. gestační diabetes mellitus

Gestační diabetes mellitus (GDM) je nejčastější metabolickou poruchou v těhotenství. Vzhledem k tomu, že kompenzace onemocnění závisí velkou měrou na chování nastávající maminky, na dodržování dietních a léčebných opatření, je správné myslet na dostatečnou edukaci v této oblasti. Můžeme tak předejít vzniku mnohých komplikací.

SUMMARY

Gestational diabetes mellitus is the most common metabolic disorder during pregnancy. As the treatment of the condition depends largely of the behavior of the pregnant woman, her compliance with dietary and treatment regime, the sufficient information is very important.

Jak by tedy mohl takový edukační materiál pro těhotné s dg. gestační diabetes mellitus (GDM) vypadat? Předně musí klientky oslovit, zaujmout, stručně objasnit problematiku onemocnění, vysvětlit základní pojmy a odpovědět na nejčastější dotazy.Nastávající maminka musí vědět, že jí po celou dobu těhotenství bude věnována zvláštní péče a že veškeré postupy budou voleny tak, aby ochránily zdraví její a jejího dítěte.

Vlastní základní informaceCo je to gestační diabetes mellitus (GDM)?

Jedná se o poruchu hospodaření organismu s krevním cukrem, která vzniká v průběhu těhotenství, zejména v jeho druhé polovině, což souvisí s činností hormonů, které produkuje placenta. Jaké jsou rizikové faktory vzniku těhotenské cukrovky?* věk nad 30 let,* rasa,* rodinná anamnéza (výskyt DM v rodině),* nadváha,* kouření,* předchozí porod plodu nad 4000 g.

Jak těhotenská cukrovka probíhá? Žena většinou nemá obtíže. Zvýšená hladina cukru v krvi však proniká přes placentu k dítěti, kde může vést ke komplikacím. Po porodu tato cukrovka obvykle končí, může se však znovu objevit v těhotenství následujícím.

Jak se těhotenská cukrovka vyšetřuje? Vyšetřuje se tzv. Orálním glukózovým tolerančním testem – OGTT = vypitím 75 g glukózy, vyšetřením hladiny krevního cukru nalačno, za 60 a 120 minut po vypití roztoku. Test se provádí mezi 24.-28. týdnem těhotenství, u rizikových skupin dříve.

Včasnou diagnostikou a léčbou se hladiny krevního cukru normalizují a ke komplikacím těhotenství a porodu nedochází!

Jak se léčí těhotenská cukrovka? Základem léčby je dieta, v některých případech je nutná terapie inzulinem. Nezastupitelné místo má pohybová aktivita, přizpůsobená stavu a gynekologickému nálezu.

Dietní opatření: Důležité je vynechat tzv. rychlé cukry – potraviny obsahující řepný cukr (sladkosti, slazené nápoje) a jako zdroj energie pro vyvíjející se plod podávat tzv. pomalé cukry neboli polysacharidy (chléb, luštěniny, těstoviny, rýži).

Hlavní zásady diety v těhotenství:

Stravujte se pravidelně, denní dávku sacharidů a energie rozložte do 5-6 dávek. Zařazujte potraviny bohaté na vlákninu (zlepšuje metabolismus). Dbejte na zvýšený přísun zeleniny. Sledujte množství sacharidů a pro správný odhad potraviny odvažujte. Nepoužívejte umělá sladidla.

Pijte dostatečné množství tekutin – 2 až 2,5 l denně. Alkoholu a kouření se vyhněte. Fyzickou aktivitu přizpůsobte vašemu stavu, ale nezapomínejte na ni. Pravidelně kontrolujte hladinu glykemie a zvýšení hmotnosti vzhledem k těhotenství.

Nutné je dále podrobně popsat výživové doporučení, vhodnou technologickou úpravu stravy, výběr vhodných potravin a rozložení stravy během dne. Důležité je odvažování podle Tabulky výměnných jednotek, která je nedílnou součástí materiálů pro klientku! Dobré je přidat příklady jídelníčku na několik dní.

Nečekané situace aneb Co může diabetičku potkat?

Přestože klientka dodržuje léčbu, mohou nastat nečekané situace, o nichž musí vědět. Postačí nepřiměřená zátěž, stresová situace, odchylka v jídelníčku nebo pochybení při dávkování či době podání inzulinu a mohou nastat změny ve zdravotním stavu.

Co je to hypoglykemie?

Jedná se o náhlý pokles hladiny krevního cukru. Projevuje se pocitem slabosti, zvýšeným pocením, pocitem hladu, bušením srdce, vnitřním chvěním, nesoustředivostí. Pro takový případ musí být klientka poučena, aby při sobě nosila vždy kostku cukru, v klidu pojedla a odpočinula si.

Co je to hyperglykemie?

Jedná se o zvýšení hladiny krevního cukru. Projevuje se žízní, častějším močením, ospalostí, mohou se vyskytnout křeče v dolních končetinách. Lékař může doporučit aplikaci rychle působícího inzulinu (většinou se jedná o klientky již inzulinem léčené), podle výsledku případně upraví jeho dávkování.

Co s sebou na cesty?

Pozor! Diabetička nesmí zapomínat na určitý režim ani v případě, že cestuje. Jako součást pravidelné stravy nebo i jako malou svačinu může využít např. jakýkoli druh zeleniny, doporučený druh ovoce, celozrnné pečivo nebo mléko. Nesmí zapomínat na pitný režim!

Co je ještě důležité?

Gynekologická a ultrazvuková vyšetření zde hrají významnou roli, jsou tedy prováděna častěji. Cílem je sledování růstu a stavu plodu a přesné stanovení termínu porodu. I dobře kompenzované těhotenství by nemělo překročit termín porodu. Je tedy možné, že porod bude indukovaný.

Co se děje po porodu?

Porodem většinou diabetes a jeho terapie končí. Dítě je prohlédnuto pediatrem. Matce je zkontrolován krevní cukr. Za 6-12 týdnů je znovu proveden kontrolní OGTT, aby bylo objasněno, že nedošlo k rozvoji jiného typu diabetu. Ženy léčené pro GDM mají vyšší pravděpodobnost, že se u nich v budoucnu vyskytne DM 2. typu. Proto je vhodné provádět kontroly krevního cukru s odstupem několika let.

Zvláštní poděkování za profesionální péči, lidský přístup, vstřícnost a zájem o nastávající maminky s onemocněním gestační diabetes mellitus a za poskytnutí materiálů patří Janě Hrouzkové z Diabetologického centra FN Brno a Martě Hanušové, DiS.

LITERATURA
Výživa v těhotenství a Gestační diabetes mellitus. Hanušová, M. 2006 (Edukační materiály FN Brno).
Gestační diabetes mellitus [online] Malachová, E. 2007, [Cit. 2007-09-07]. ostupný z http://www.sestra.cz.
Diabetes v těhotenství [online]. Roztočil, A. 2000,[Cit. 200309-02]. Dostupný z http://www.levret.cz.

Vladimíra Reindlová, tč. na MD studentka LF UP v Olomouci III. ročník Ošetřovatelství -kombinovaná forma (V.Matejkovicova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!