Edukace před koloskopií

Koloskopie je vyšetření tlustého střeva pomocí vláknové optiky, přístroj se zavádí konečníkem do tlustého střeva, kde zjišťuje slizniční změny.

Česká republika patří v posledních letech podle statistiky WHO k zemím s nejčetnějším výskytem rakoviny tlustého střeva, přičemž koloskopie je jedním ze základních vyšetření pro stanovení správné diagnózy. Ročně je u nás diagnostikováno přes 7 800 případů rakoviny tlustého střeva a téměř 5 000 pacientů na toto onemocnění zemře.

Nejčastější indikace koloskopie

– neobjasněné gastrointestinální krvácení, diagnostika ztrátové anemie – výskyt polypůkontrolní koloskopie po odstranění adenomů tlustého střeva v intervalu 3-5 letchronický idiopatický střevní zánětprůjem nejasné etiologieodběr vzorku na histologické vyšetřeníterapeutická koloskopie – akutní krvácení, polypektomie, dilatace stenóz, zavedení stentu

K tomu, aby vyšetření proběhlo bez komplikací, je nezbytná důkladná příprava pacienta, která se u nás skládá z několika bodů. Důvodem k vyšetření bývají potíže, které k nám pacienta přivádějí, a rodinná anamnéza, protože podle WHO je rakovina tlustého střeva velice často dědičná.

Především u pacientů, u nichž je předpoklad, že by přípravu na koloskopické vyšetření nezvládli doma, dále u nemocných trpících diabetem mellitem a samozřejmě u těch, u kterých je možný familiární výskyt rakoviny tlustého střeva nebo jiného dědičného onemocnění tlustého střeva, se vyšetření provádí při hospitalizaci.

Nejprve lékař informuje pacienta, proč má vyšetření podstoupit, co budou znamenat výsledky pro stanovení diagnózy a případnou léčbu a seznámí jej s vyšetřením. Jestliže ten s vyšetřením souhlasí, podepíše informovaný souhlas, kde jsou uvedeny i možné komplikace.

Nejméně den předem je pacient převeden na tekutou dietu, u nemocných DM pravidelně monitorujeme hladinu krevních cukrů. V případě potřeby jsou pacienti převedeni na parenterální výživu. Příprava na koloskopické vyšetření spočívá v důkladném vyčištění tlustého střeva projímadlem. Na našem oddělení používáme roztok Fortransu nebo fosfátový roztok.

Fortrans je dávkován 1 litr na 20-30 kg váhy pacienta, má snesitelnou chuť, ale pacienty odrazuje množství tekutin, které musejí vypít. Fosfátový roztok je vhodný pro ty, kteří pijí málo. Sestra dohlíží, aby dotyčný vypil potřebné množství a sleduje stav pacienta. Jestliže se vyskytnou komplikace (nevolnost, zvracení, bolest břicha apod.) přeruší přípravu a informuje lékaře. Je-li to nezbytné, podává podle ordinace antiemetika (Torecan, Degan, Cerucal). Pacient se vyprazdňuje „do vody“, což znamená, že stolice je čirá, vodnatá, bez příměsí. Mnozí pacienti trpí studem a obavami z bolesti, proto zajišťujeme trvalý žilní přístup pro případnou analgosedaci. Od září 2005 do června 2006 jsem na našem oddělení sledovala přípravu pacientů, přičemž jsem se zaměřila na věk pacientů a způsob přípravy.

Ze zjištěných údajů vyplývá

– Z 526 sledovaných pacientů byl u 450 užit Fortrans, řádně bylo připraveno 405 pacientů, zbývajících 45 bylo připraveno nedostatečně.- Z 526 připravovaných pacientů byl u 76 užit fosfátový roztok, řádně bylo připraveno 47 pacientů, zbývajících 29 bylo připraveno nedostatečně.- Uvedená čísla prozrazují, že při užití Fortransu bylo 14 procent pacientů nedostatečně vyprázdněno, při užití fosfátového roztoku 38 procent.- Nejvíce nedostatečně připravených pacientů bylo mezi pacienty narozenými v roce 1939 a dříve. Myslím, že na vině je především neschopnost starších lidí vypít potřebné množství tekutin a špatná kontrola nás sester při přípravě na vyšetření.

Přístup ke geriatrickým pacientům

Práce se starými lidmi je poměrně složitá, zde je několik rad:

– S pacienty mluvte nahlas, srozumitelně a bez zábran. Většina starých lidí nedokáže definovat své potíže a neradi o nich hovoří nahlas. Dbejte na soukromí při rozhovoru.- Začněte rozhovor. Snažte se při něm získat důvěru pacienta, projevte zájem o jeho zdravotní potíže a podpořte jej v rozhodnutí podstoupit koloskopii.- Stanovte realistické cíle. Je důležité pacientům vysvětlit, proč musejí všechnu tekutinu vypít a proč nemají jíst. Často si myslí, že bez jídla nebudou mít stolici. Je důležité jim vysvětlit podstatu vyšetření.- Zjistěte schopnosti a odhodlání pacienta pro přípravu. Při rozhovoru je třeba zjistit, zda pacient přípravu nezlehčuje nebo počítá s tím, že ji nezvládne. Je zapotřebí mít informace a během přípravy je použít.- Využijte rozhovor k další edukaci. Vyzvedněte pozitivní stránky dostatečné hydratace pro celkový zdravotní stav pacienta.- Domluvte se s pacientem na kontrole. Buďte důslední a sledujte přípravu, jednak ušetříte pacienta dalšího trápení a sobě či kolegyni zbytečnou práci.

Co se týče mého „sledování“, dalo by se říci, že vybraná skupina není vyrovnaná. Skutečně se ale snažíme při přípravě volit Fortrans, protože jde o izoosmolární elektrolytový osmoticky vyvážený roztok, který lze používat i u lidí s kardiálním, jaterním i renálním onemocněním. Přes všechnu naši snahu o co nejlepší přípravu však musíme konstatovat, že zjištěná čísla nejsou zcela uspokojující, a myslíme si, že by mohla být o něco lepší. Zaměříme se proto cíleně na pacienty starší 67 let a při sebemenším náznaku pochybnosti o dostatečném vyprázdnění zajistíme podání očistného klyzma. Ušetříme tak pacienty dalšího nepříjemného hladovění či polykání litrů tekutin.


SOUHRN

Gastroenterologické oddělení zahrnuje péči o trávicí trakt. Dokonalá a zároveň šetrná příprava nemocných na jednotlivá vyšetření je jedním ze základních standardů naší ošetřovatelské péče. Naše gastroenterologické pracoviště je zapojeno do programu primární a sekundární prevence výskytu rakoviny tlustého střeva.

SUMMARY

The department of gastroenterology takes care of digestive tract. Excellent and careful preparation of patients for various examinations is one of our basic nursing care standards. Our department is involved in a programme of primary and secondary bowel cancer prevention.


O autorovi: Bc. Helena Marešová, Táňa Vaňková, Centrum péče o zažívací trakt oddělení gastroenterologie, Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava (hmaresova@seznam.cz)

Edukace před koloskopií
Ohodnoťte tento článek!
3 (60%) 1 hlas/ů