Edukační dny v Nemocnici Třinec

Edukační dny je název již tradiční vzdělávací akce, kterou organizuje Nemocnice Třinec pro své zaměstnance.

V rámci dvou dnů si mohli zdravotníci zdokonalit některé postupy, které při své práci používají. Přestože některé z vykonávaných zdravotnických úkonů pro ně nemusejí být každodenní rutinou, musejí je bezvadně zvládnout. Cílem je zkvalitnění ošetřovatelské péče a profesionální přístup k pacientům. Na výukových modelech si zdravotníci ověřili znalost neodkladné resuscitace nebo správného zajištění žilního vstupu. Zajímavé poznatky získali zdravotníci o správném polohování pacienta s cílem maximálně předcházet vzniku proleženin a otlaků.

Toto stanoviště bylo zaměřeno také na prevenci zdravotních problémů samotných zdravotníků. Fyzioterapeuté je naučili, jak manipulovat s pacientem tak, aby si sestry a ošetřovatelky samy nepoškodily páteř. Novinkou byla možnost zdokonalit se v cévkování močového měchýře. Zařazen byl také nácvik samovyšetřování prsu. Účastníci získali certifikát o absolvování vzdělávacího programu, ale především také jistotu, že uvedené úkony opravdu ovládají.

Ohodnoťte tento článek!