Endoskopická léčba komplikací polypektomie a mukosektomie

K rutinním technikám endoskopické léčby kolorektálních neoplazií patří: PE – endoskopická polypektomie a EMR – endoskopická slizniční resekce, tzv. mukosektomie.

Při endoskopické polypektomii (obr. 1) odstraňujeme pomocí endoskopické kličky stopkaté a přisedlé polypy. Při endoskopické slizniční resekci (obr. 2), která je modifikací polypektomie, odstraňujeme přisedlé polypy a nepolypózní léze, které se rozlišují podle pařížské klasifikace.

U těchto endoskopických technik dochází k řadě komplikací. K těmto komplikacím patří: krvácení, syndrom koagulovaného střeva a perforace. Krvácení okamžité vzniká ihned po resekci adenomu. Odložené krvácení se objevuje v odstupu 24 až 72 hodin od výkonu, někdy i později. Syndrom koagulovaného střeva je důsledkem střevní stěny a iritace serózy se vznikem ohraničené peritonitidy. Nejzávažnější komplikací, která bývá zjevná již během výkonu, je perforace střeva, může se manifestovat i v odstupu několika hodin po výkonu.

Endoskopickou prevenci a léčbu krvácení provádíme metodami koagulačními, mechanickými, běžným opichem ředěným adrenalinem (tabulka). Aplikace hemoklipu se nejčastěji využívá při arteriálním nebo silnějším venózním krvácení z bodového zdroje. Aplikace endoloopu se využívá jak k prevenci krvácení před polypektomií stopkatých polypů, tak i k zástavě krvácení nasazením na bázi stopky po snesení polypu.

Sestra asistující při léčbě krvácení zajistí dokonalou přípravu instrumentária. Zajistí dostatečný pohled na monitor, dbá o správné nasazení hemoklipu mimo vlastní endoskop a správné nasazení endoloopové kličky. Po celou dobu výkonu se řídí pokyny lékaře -endoskopisty – a situací ve střevě. Role endoskopické sestry při léčbě komplikací je velmi důležitá, protože její aktivní přístup přímo ovlivňuje celkový efekt léčby.

TABULKA: ENDOSKOPICKÁ LÉČBA A PREVENCE KRVÁCENÍ

princip metoda typ krvácení
chemický + mechanický opich adrenalinem kapilární, venózní
termokoagulační „hot biopsy“ kleště arteriální, venózní
termokoagulační APC kapilární
mechanický hemoklipy arteriální
mechanický endoloop arteriální, venózní

SOUHRN

V článku najdete popis komplikací u polypektomie a mukosektomie a jejich následnou léčbu pomocí endoskopických technik.

SUMMARY

In the article you will find a description of complications of polypectomy and mucosectomy as well as their treatment by endoscopic techniques.

Ohodnoťte tento článek!