Epidurální analgezie na JIP

Epidurální analgezie je dočasné přerušení vedení nervových vzruchů vyvolané lokálním anestetikem (mezi tvrdou míšní plenou a skeletem páteřního kanálu), proto je možné ji provést v kterékoli oblasti páteře, podle lokality bolesti.

Typy zavedení katétru: epidurální (klasický) katétr – vyveden místem vpichu v meziobratlovém prostoru, kryt náplastí a na konci (nejčastěji na rameni pacienta) je umístěn bakteriální filtr; tunelizovaný epidurální katétr – vyveden stejně, ale ihned protažen asi 20 cm podkožím (tunelizován) a vyveden na povrch těla. Na konci je také bakteriální filtr. Tato léčba bolesti je spojena s určitým rizikem, proto je nutné ji pečlivě zvážit a zajistit zvýšenou kontrolu pacienta.

Rizika léčby

* pokles krevního tlaku, * toxická hladina aplikovaných lokálních anestetik, * útlum dýchání po aplikaci opioidů, * perforace tvrdé pleny s následnou subarachnoidální anestezií, * poškození cév katétrem s následným epidurálním hematomem, * nitrožilní podání lokálního anestetika, alergická reakce.

Kontraindikace

* porucha srážlivosti, * léčba protisrážlivými preparáty, * hypovolemie, * infekce v okolí vpichu, * úrazy hlavy a mozku, * těžká srdeční nedostatečnost, * nesouhlas pacienta.

Příprava pacienta

* anamnéza (zaměření na kontraindikace), * somatické vyšetření, * zhodnocení výsledků laboratorních vyšetření, * souhlas pacienta s výkonem, * změření fyziologických funkcí, * zajištění periferního žilního katétru.

Nemocný může sedět ve velkém předklonu nebo ležet na boku s bradou co nejblíže u kolen. Nesterilní pomůcky: ústenka, čepice, empír, emitní miska, dezinfekce, židle (podle přání anesteziologa), anestetikum (Mesocain, Marcaine, Sufenta forte), lepicí podložka pro bakteriální filtr, krycí materiál (Omnifix). Sterilní pomůcky: rouška, rukavice, jehla a 10ml stříkačka na lokální anestezii, čtverečky nebo tampony, epidurální jehla, katétr, dlouhá spojovací hadička, bakteriální filtr, v případě tunelovaného způsobu možno ještě skalpel, pinzetu atd., podle anesteziologa – kádinka na FR, bezodporová stříkačka atd. Sestra připraví náplň (0,5% Marcaine + Sufenta forte + FR) do 50ml stříkačky a přes injektomat ji aplikuje domluvenou rychlostí. Často se podává bolus anestetika pro rychlejší nástup účinku.

Sestra monitoruje:

* zda místo vpichu nekrvácí, * zda je průchodný katétr (popřípadě propláchne katétr, vymění bakteriální filtr), * hybnost a citlivost končetin, * pokud není nemocný zacévkovaný, pak i močení (retence), * zda jsou v normě fyziologické funkce, * zda bolest polevuje.

Na našem oddělení monitorujeme bolest pomocí tz. VAS skóre, kdy pacient určuje bolesti na stupnici od 1 do 10 a podle této stupnice se řídí také rychlost aplikace anestetik. Sledujeme i to, zda je bolest klidová, či pouze při pohybu a jestli nenastaly nějaké komplikace. Sestra vede dokumentaci o výměně náplní, koncentracích a rychlosti podávání v takvzaném epidurálním protokolu. Také v denním záznamu zapisuje hodnotu VAS a rychlost podávání náplně. Setkáváme se samozřejmě také s nemocnými, kterým byl epidurální katétr zaveden na operačním sále (po urologických, chirurgických operacích: nefrektomie, RAPE, pankreatitida, stav po ileu, a po traumatologických operacích: zlomeniny stehenní kosti, pánve) a pak s těmi, jimž se zavádí na jednotce intenzivní péče (zlomeniny dolních končetin na extenzi, sériové zlomeniny žeber). Zejména tito pacienti cítí okamžitou úlevu od své bolesti, což jim také umožňuje dostatečnou ventilaci. Při odstranění katétru kontrolujeme jeho celistvost, sterilně kryjeme místo vpichu a pacient je dál monitorován.


SOUHRN

Nedílnou součástí komplexní péče o pacienta je léčba bolesti. Při jejím zmírnění nebo úplném odstranění má nemocný mnohem lepší podmínky pro rehabilitaci a je psychicky klidnější. Formu svodné analgezie je dobré zvážit, protože je spojena s určitými riziky a pacientovi bychom měli při jejím užití zajistit zvýšenou péči.

SUMMARY

Pain management is an integral part of the comprehensive patient care. Its alleviation or complete elimination enables the patient to participate in physiotherapy and decreases psychological distress. A form of regional anesthesia has to be carefully considered as it can carry some risks, and the patient should be watched very carefully during the procedure.


O autorovi: Žaneta Kaplanová, Pooperační JIP Masarykova nemocnice Ústí nad Labem (kaplanova.zaneta@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!