Epidurální analgezie v urologii

Souhrn Epidurální analgezie se stala častou a důležitou součástí moderní medicíny v léčbě pooperační bolesti a tím zlepšení následné péče o nemocného v pooperačním období. V příspěvku bychom rády seznámily s využitím této metody v urologii.

SUMMARY Epidural analgesia has become an integral part of modern postoperative pain treatment and lead to an improvement of postoperative care. The authors describe using this method in urology.

Epidurální analgezie je jednou z metod odstranění či zmírnění bolesti podáním anestetik nebo analgetik (samostatně nebo kombinovaně) do epidurálního prostoru pomocí epidurálního katétru.

Epidurální analgezie v urologii je využívána zejména po těchto výkonech:
* RACE – radikální cystektomie
* LAPRACE – laparoskopická radikální cystektomie
* RAPE – radikální prostatektomie
* LAPRAPE – laparoskopická radikální prostatektomie Epidurální katétr zavádí lékař anesteziolog na operačním sále pacientovi v poloze vsedě nebo na boku podle stavu pacienta, katétr se zavádí pomocí Tuohyho jehly (s tupě zaobleným úkosem), epidurální katétr se zavádí do epidurálního prostoru L I až II, L II až III.

Kontraindikací epidurální analgezie jsou úrazy, deformity páteře, infekční ložisko v blízkosti místa vpichu, hemokoagulační porucha, alergická reakce na lokální anestetika či odmítnutí epidurální analgezie samotným klientem. Mezi další kontraindikace patří úrazy hlavy, některá neurologická onemocnění, srdeční nedostatečnost, šok, sepse.

Výhody epidurální analgezie spočívají zejména v tom, že pokud je provedena dokonale, může napomoci k časné pooperační rehabilitaci. Navíc jsme schopni řídit dávky narkotik, opiátů či sedativ. Mezi nejčastější komplikace patří infekce, hypotenze, bolest hlavy, tzv. meningeální dráždění, alergické a toxické reakce, technické komplikace při aplikaci analgezie – například zalomení jehly, rozpojení či neprůchodnost.

Zavedený epidurální katétr

Kazuistika

Klienta (54 let) jsme přijali 22. června 2008 na naši urologickou kliniku. Základní diagnóza zněla: zhoubný novotvar předstojné žlázy. 23. června 2008 lékaři provedli klientovi oboustrannou pánevní lymfadenektomii, což je operační odstranění lymfatického aparátu z oblasti velkých cév a radikální prostatektomie.

V pooperačním období jsme na pooperačním pokoji monitorovali fyziologické funkce. Po extubaci následovalo cvičení usilovného dýchání a vykašlávání, to vše jako prevence komplikací a podpora co nejrychlejšího návratu normálních schopností. Dále jsme kontrolovali čití DK a sledovali epidurální katétr (vpich, funkčnost, fixace). Podávali jsme léky podle ordinací lékaře.

Pokud má pacient po operačním výkonu bolesti, využíváme k hodnocení bolesti Melzackovu škálu bolesti, která vymezuje 6 kategorií: S-0 – žádná bolest S-1 – mírná bolest S-2 – nepříjemná bolest S-3 – silná bolest S-4 – krutá bolest S-5 – nesnesitelná bolest Po příjezdu z operačního sálu zhodnotil klient bolest jako S-3 až S-4. Podle ordinace lékaře jsme do epidurálního katétru aplikovali 0,1% morfin 2 ml s 0,5% Marcainem 5 ml ve 13 ml fyziologického roztoku rychlostí 4 ml za hodinu kontinuálně, poté následovala úleva bolesti na S-1 až S-2.

24. června 2008 – 1. pooperační den: S-1 až S-2, analgetická směs podávána rychlostí 4 ml/h, zahájena rehabilitace, podávána sedativa.
25. června 2008 – 2. pooperační den: S-1, analgetická směs podávána rychlostí 2 ml/h, v rámci rehabilitace chůze kolem lůžka.
26. června 2008 – 3. pooperační den: S-1, extrakce epidurálního katétru (bez komplikací), chůze po pokoji.
27. června 2008 – 4. pooperační den: S-0, pacient nevyžaduje analgetika, přeložen na standardní oddělení.
30. června 2008 – 7. pooperační den: S-0, pacient opouští nemocniční zařízení s PMK.

Závěr

Zavedením epidurálního katétru s následnou analgezií se zmírní/odstraní pooperační bolesti. Pacient má pro léčbu příznivější podmínky. Jde zejména o včasnou rehabilitaci a psychickou úlevu.


O autorovi: Karla Boháčová, Linda Bečková, Jitka Krocová, Urologická klinika, FN Plzeň (KrocovaJ@fnplzen.cz)

Ohodnoťte tento článek!